Go straight to content
<
<
Bruk av primærhelsetjenesten under utbrudd på Askøy 2019

Bruk av primærhelsetjenesten under utbrudd på Askøy 2019

Askøy hadde i juni 2019 et utbrudd av Campylobacterinfeksjon som følge av forurensing av drikkevannet. Drøyt 2000 personer ble syke og 70 ble lagt inn på sykehus. To personer døde i tilknytning til utbruddet. Under utbruddet fikk allmennlegetjenesten på Askøy betydelig økt pågang med mange flere kontakter (telefoner og konsultasjoner) på fastlegekontorer og legevakt enn normalt. Vi vil anvende data fra fastlegekontor og legevakt i Askøy kommune for å kartlegge bruk av legetjenesten under utbruddet (to uker) og sammenligne dette med like lang periode i mai 2019. Resultatene vil gi oversikt over merarbeid og ressursbruk knyttet til utbruddet. Dette vil være nyttig kunnskap for håndtering av sykdomsutbrudd andre steder.

Project facts

Name

Bruk av primærhelsetjenesten under utbrudd på Askøy 2019

Status

Active

Duration

01.04.20 - 31.12.30

Project members

Guri Rørtveit
Arild Iversen
Andrea Habbestad
Ingvild Roaldsnes