<
<
Analyse av Sentinel-1 data i forkant av kvikkeireskredet i Gjerdrum

Analyse av Sentinel-1 data i forkant av kvikkeireskredet i Gjerdrum

Prosjektets formål er å undersøke om backscatter-data (tilbakestrålt effekt fra bakken) fra Copernicus-satellittene Sentinel-1 A&B kan gi nyttig informasjon fra området rundt kvikkleireskredet i Gjerdum i Desember 2020. Ved å sammenligne data umiddelbart før og etter skredet med en tidsserier med data tilbake til 2014 er det ønskelig å forstå om denne typen data kan gi en utvidet forståelse av forholdene på Gjerdrum i forkant av skredet, og de kunne tenkes brukt til varslingsformål.

Project facts

Name

Analyse av Sentinel-1 data i forkant av kvikkeireskredet i Gjerdrum

Status

CONCLUDED

Duration

01.02.21 - 30.04.22

Location

Tromsø

Total budget

300.000 NOK

Research group

Funding

Norwegian SPace Agency

Prosjekteier

NORCE

Project members

Markus Eckerstorfer