Go straight to content
<
<
Simon

Simon Neby

Research Professor

sine@norceresearch.no
+47 56 10 76 28
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Simon Neby

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Climate, Environment, and Sustainability

More information about Simon

See profile in Cristin

Download pressphoto
Source: (Foto: Andreas R. Graven)

Projects

See all
See all
Publications
Creating the "University experience": promotional and multimodal video productions in Scandinavian higher education – Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2023
Er beredskap og klima­tilpasning to sider av samme sak? – Stavanger Aftenblad 2023
Klimakrisen, klimarisiko og innrammingen av norsk klimapolitikk – Stat og styring 2023
Klimakrisen, naturkrisen og energikrisen er en og samme sak – Forskersonen.no 2022
Vi må lære av Voss! – Bergens Tidende 2022
Et gigantisk etterslep – Dagbladet 2021
Hordaflom rapporten – Klima og flom – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Norge trenger en ny politikk for å ruste samfunnet mot klimaendringene – Forskning.no 2021
Using collaborative hackathons to coproduce knowledge on local climate adaptation governance – Current Research in Environmental Sustainability 2021
Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies – Journal of Comparative Policy Analysis 2020
Smartare rapportering! Innovasjon gjennom nye modellar for rapportering mellom kommunar og stat – Vestlandsforsking 2019
BT taler klimafornekternes sak – Bergens Tidende 2019
Climate Adaptation and Preparedness in Norway: Third Order Effects, Small-Scale Wickedness and Governance Capacity – International Public Management Review (IPMR) 2019
Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019
Trials, errors and improvements in co-production of climate services – Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) 2019
Vi må lære å leve med flom – Bergens Tidende 2018
Rapportering som organisatorisk aktivitet. Paradokser i offentlige organisasjoner. – 2018
Ikke trekk konklusjoner før støvlene er tømt – Bergens Tidende 2017
Work-related crime in Norway: Cross-departmental and inter-organisational measures in a multilevel governance setting – European Comission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 2017
Sykehuspolitisk styring i Norge: mellom politikk og forvaltning – 2017
Arbeidslivskriminalitet. Komplekst problem som kan håndteres, men neppe løses – Stat og styring 2017
Kriminell organisering? – Dagens Perspektiv 2017
Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer – Uni Research Rokkansenteret 2016
Marketization and Accountability: Lessons from the Reforming Norwegian Healthcare System – 2016
Gaming, accountability and trust: DRGs and activity-based funding in Norway – Financial Accountability and Management 2016
Fra ansvar til "accountability" og tilbake: Ansvarsutkreving i forvaltningen av den norske velferdsstaten – Nordiske organisasjonsstudier 2015
Bending the Rules to Play the Game: Accountability, DRG and Waiting List Scandals in Norway and Germany – European Policy Analysis 2015
Quasi-Marketization’s Effects on Accountability: Lessons from Norwegian Health Care Reforms – International Journal of Public Administration 2015
Reform uten innhold – Bergens Tidende 2014
Implementation and governance: Current and future research on climate policies – Public Policy and Administration 2014
Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German employment administration and Norwegian hospitals – Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013
same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway – Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013
Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark – International Review of Administrative Sciences 2013
Informasjons- og kommunikasjonsarbeidets rolle i det reformerende sykehusvesenet - en diskusjon – Uni Rokkansenteret 2012
Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared – Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2012
Uni Rokkansenterets bidrag til prosjektet "Slagbehandlingskjeden Bergen" – Uni Rokkansenteret 2012
Gaming the system and accountability relations: Negative side-effects of activity based funding in the Norwegian hospital system – Uni Rokkansenteret 2012
Når ansvaret tynger – Bergens Tidende 2012
Klimatiltak på Vestlandet. En innledende kartlegging – Uni Rokkansenteret 2012
Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – Uni Rokkansenteret 2010
Mellom lokalisme og kompetanse. Evaluering av familieverntjenesten i Bufetat, region vest – Uni Rokkansenteret 2009
See all publications in Cristin