Jon Tømmerås Selvik

Senior Researcher
Phone: +47 51 87 50 99
Email: jsel@norceresearch.no
Office Address: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publications