Go straight to content
<
<
Jan Åge Riseth

Jan Åge Riseth

Chief Scientist

jris@norceresearch.no
+47 992 98 203
Rombaksveien 47, 8517 Narvik, Norway

Dr. Riseth is a chief researcher in management of common-pool resources and traditional knowledge. He has worked as an administrator, an educator, a researcher and a judge. His PhD dissertation was the first to perform a comparative institutional analysis of reindeer pastures as common-pool resources providing analysis and critique of contemporary sector policies. Beyond PhD he has performed institutional analysis of as well reindeer husbandry as nature conservation processes. Most of his research is interdisciplinary. In recent years traditional knowledge and its interface with science is at the core of his research both in climate change and impact studies.

Jan Åge Riseth

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling i Arktis

More information about Jan Åge Riseth

See profile in Cristin

Open resume

Projects

See all
See all
Publications
Reindrift og Vegbygging. Medvirkning i planlegging og gjennomføring av vegprosjekter – barrierer og muligheter – NORCE Helse og Samfunn 2023
Reindrift og vegbygging Medvirkning i planlegging av gjennomføring av Vegprosjekter – barrierer og muligheter. – NORCE Helse og Samfunn 2023
Rehabilitering Dam Båtsvann Beregning av ulempeserstatning for Girjas sameby – NORCE Helse og Samfunn 2023
Reindriftsfaglig rapport -økonomiske tap E6 Helgeland sør, Grane kommune. – NORCE Helse og Samfunn 2023
KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER Samiske perspektiver – NORCE Helse og Samfunn 2023
Saarivuoma Sami Community-Compensation for Financial Losses 1972–2021 due to Expulsion of Traditional Pasture Lands in Troms, Norway – NORCE 2023
Saarivuoma Sami Community-Compensation for Financial Losses 1972–2021 due to Expulsion of Traditional Pasture Lands in Troms, Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Økonomiske tap for reindrifta knyttet til veganlegg på E8 Sørbotn-Laukslett og i Lavangsdalen. tromsdalen-Mauken reinbeitedistrikt, Tromsø kommune – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Husbandry and Diseases of Semi-Domesticated Eurasian Tundra Reindeer in Fennoscandia – 2022
Konsekvensutredning – et nøytralt verktøy? – Saltenposten 2022
Når prisen for det grønne skiftet blir for høy – Saltenposten 2022
Traditional knowledge in reindeer herding - Is it visible and integrated in land use planning? Experiences from development processes in Nordland, Northern Norway – Tidsskriftet UTMARK 2022
Understanding Public Support for European Protected Areas: A Review of the Literature and Proposing a New Approach for Policy Makers – Land 2022
Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Norway must stop violating Indigenous rights – Al-Jazeera Opinion 2022
Encroachment effects on reindeer husbandry in Troms Knowledgebase for regional planning work – Tidsskriftet UTMARK 2022
Disappearing Flexibility. The Story of Gielas Reindeer Herding District – 2022
Falling between the Cracks of the Governing Systems: Risk and Uncertainty in Pastoralism in Northern Norway – Weather, Climate, and Society 2022
REINDRIFTSFAGLIG UTREDNING, REGULERINGSPLAN FOR LYNGEN SKI AND SEA LODGE, i Lyngen Kommune, Troms og Finnmark Fylke. Rapport 36-2021 NORCE SAMFUNN – NORCE Samfunn 2021
Rovviltforvaltning og reindriftsnæringen: Hvordan kan en todelt målsetting praktiseres i samsvar med internasjonale konvensjoner? – 2021
The vulnerability of reindeer management and Norway's responsibility – 2021
Enoksen vil ikke forstå kulturvernet – Nordlys 2021
Grenser for hvem, Enoksen? – Nordlys 2021
Fosen-dommen bør få konsekvenser også for industrieventyr i nord. – Nordlys 2021
Storheia og Roan vindkraftverk må rives. Alt annet vil være en hån mot både mot Høyesterett og mot samiske rettigheter. – Adresseavisen 2021
Lyngen Ski and Sea Lodge. Foreløpig oppsummeringsnotat konsekvensutredning reindrift. NORCE. – NORCE 2021
REINDRIFT - OVER OG UNDER BRUER - PÅ NORD-NORGEBANEN? – High North News 2021
Nord-Norgebanen og reindrift – High North News 2021
Hvilken virkelighet? Reindrift og kraftanlegg. – Fremover 2021
Vindturbiner og «ulv, ulv»-rop? – Fremover 2021
Reindeer herding and coastal pastures: Adaptation to multiple stressors and cumulative effects – 2020
Spreading or gathering? Can traditional knowledge be a resource to tackle reindeer diseases associated with climate change? – International Journal of Environmental Research and Public Health 2020
La oss gjøre alt for å forhindre ny katastrofe – Nordnorsk Debatt 2020
Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. – NORCE Samfunnsforskning 2020
Hvilken status har reindriftssamisk kunnskap? Hvordan kan samfunnet anvende den bedre? – 2020
The institutionalisation of Sami interest in municipal comprehensive planning – a comparison between Norway and Sweden – International Indigenous Policy Journal (IIPJ) 2020
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke. (23/2018) – Norut 2019
Kartlegging av samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune – NORCE Samfunnsforskning 2019
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli. Revidert – Norce 2019
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32 Lakselvdalen/Lyngsdalen. Korrigert 22.06.2019 – Norce 2019
Reindrift og arealplan, i Sortland og i Norge ellers – Nordlys 2019
Hvor står samiske interesser i kommunal arealplanlegging? – Nordlys 2019
Beitetap samt tap av kjøttproduksjon som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 37 Skárfvággi. – Norut 2018
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32. Lakselvdalen/Lyngsdalen. – Norut 2018
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli – Norut 2018
Sau og rein - beitebruk og driftsformer. Notat for Femund reinbeitedistrikts ankesak for Høyesterett. – Norut 2018
Consequences of Future Expansion at the Arctic Treeline in Northernmost Norway. – Journal of Agricultural Science and Technology: B 2018
Sustainable and resilient reindeer herding – 2018
Samiske hensyn i planleggingen – 2018
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring? – 2018
Konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen - Reguleringsplan for driftsutvidelse av Svahøa skiferbrudd. (15/2018) – Norut Northern Research Institute 2018
Sametingets rolle og ansvar tilknyttet deling av Tysfjord kommune – Avisa Nordland 2018
Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy. (12/2017) – Norut 2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017) – Norut 2017
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017) – Norut 2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway – Climate Research (CR) 2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings – 2017
Samisk vertskap og turisme. Fortidas spor og nye starter. – 2016
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016 – Norut 2016
Reguleringsplan for Tamok Fjellbygd. Konsekvensutredning for tema reindrift. Rapport 13/2016. – Norut 2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016) – Norut 2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift. – Norut, 2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks. – 2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling. – 2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010) – Journal of Forest Economics 2016
See all publications in Cristin