Go straight to content

NORCE har driftstillatelser for både RPAS (droner) og bemannede fly utstedt av Luftfartstilsynet. Dette innebærer at NORCE har en godkjent flyorganisasjon med stillingsinnehavere og styringssystemer som kreves i henhold til Norsk Luftfartslov og opererer i samsvar med EASA-forskriften.

NORCE har et eget forskningsfly stasjonert i Tromsø. I tillegg har NORCE installert en rekke instrumenter på Lufttransport Dornier-flyet stasjonert i Longyearbyen, som en del av SIOS-InfraNor-prosjektet.

Forskningsflyene og infrastrukturen er tilgjengelig for bruk i samarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner.

Hva kan forskningsflyet brukes til?

Noen eksempler:

 • Hav – kartlegging av havfarge og algeoppblomstring
 • Skog- og landbruk - presisjonsjordbruk (kartlegge behov for vanning og gjødsling), plante og skogsykdommer, måle tilvekst i skog, taksering av skog (biomasse)
 • Beredskap - flom, snøkartlegging, samhandling m/droner (feks søk og redning)
 • Reindrift - kartlegge vegetasjon og beiteforhold, kartlegge is/islag i forbindelse med reinflytting eller reintelling
 • Luft –podder kan monteres på vingene (for sampling av luft/partikler), strålevernsensorer, skyer (langtransport av karbon)

I tillegg til rene forskningsoppdrag vil flyene kunne brukes til validering av satellittdata og for å teste instrumenter som skal opp med satellitt. Flyene kan også teste sensorteknologi som kan tilpasses droner.

LN-UAV Vulcanair (Tromsø)

Flyet som er stasjonert i Tromsø er et rent forskningsfly for NORCE og forskningspartnere. Flyet vil kunne brukes i en rekke ulike forskningsprosjekter både i og utenfor Norge. NORCE har spesialister på måleteknologi som vil samarbeide med forskere med domenekunnskap om riktig strategi for innhenting av data. Ferdig instrumentert vil flyet ha plass til 3-4 personer og ca 150 kg nyttelast. Data kan samles inn og analyseres i sanntid slik at flytiden utnyttes effektivt og justeringer kan gjøres underveis.

Nåværende nyttelast omfatter:

 • Hyspex hyperspektral avbilder med 32 grader synsfelt.
 • PhaseOne medium format RGB kamera.
 • GNSS Applanix POS AV 510 navigasjonssystem.
 • 4G modem


Foto: Rune Rolvsjord/NORCE

LN-LYR Dornier (Svalbard)

Lufttransport-flyet er verdens første passasjerfly med høyoppløselige sensorer og avansert kommunikasjonsutstyr man vanligvis bare finner ombord i satellitter. Flyet er konfigurert til å innhente flyfoto og hyperspektrale fjernmålingsdata i tillegg til den normale transportoperasjonen. Flyet flyr regelmessige flygninger fra Longyearbyen til Ny-Ålesund og Svea, samt rundt 20 flyvninger i året til Stasjon Nord på Grønland.

Nåværende nyttelast omfatter:

 • Hyspex hyperspektral avbilder med 32 grader synsfelt.
 • PhaseOne medium format RGB kamera.
 • GNSS Applanix POS AV 410 navigasjonssystem.
 • Radionor CRE2-179-UAV bredbåndsradio (5.862 GHz).
 • Kongsberg Seatex AIS-300.
, , 20200407 155553, ,

Kontaktpersoner

Andreas Tøllefsen

Senior Engineer - Tromsø
atol@norceresearch.no

+47 918 61 923

Agnar Sivertsen

Senior Researcher - Tromsø
agsi@norceresearch.no

+47 918 38 463