Gå rett til innhold
<
<
UiS og NORCE styrker samarbeidet om forskning

UiS og NORCE styrker samarbeidet om forskning

Aktuelt

Publisert: 01.12.2022
Oppdatert: 01.12.2022

Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet NORCE har inngått en ny samarbeidsavtale. Den skal bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor.

Kristin Horne, UiS., UiS og NORCE har signert ny samarbeidsavtale. – Avtalen viser at UiS og NORCE ønsker å videreføre det lange og gode samarbeidet vi har hatt i årtier, sier Thor Arne Håverstad. På bildet fra venstre: prorektor Merete Vadla Madland, konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad, rektor Klaus Mohn og regionansvarlig Oddvar Skjæveland., NORC Eavtale 01, ,

Kilde:
Kristin Horne, UiS.

UiS og NORCE har signert ny samarbeidsavtale. – Avtalen viser at UiS og NORCE ønsker å videreføre det lange og gode samarbeidet vi har hatt i årtier, sier Thor Arne Håverstad. På bildet fra venstre: prorektor Merete Vadla Madland, konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad, rektor Klaus Mohn og regionansvarlig Oddvar Skjæveland.

Avtalen har som formål å legge til rette for økt samarbeid om forskning og innovasjon mellom UiS og NORCE, og skape flere muligheter for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer.

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE er glad for samarbeidsavtalen som nå er på plass.

– Avtalen viser at UiS og NORCE ønsker å videreføre det lange og gode samarbeidet vi har hatt i årtier. Dette har gitt positive ringvirkninger for begge parter gjennom tildeling og gjennomføring av store felles nasjonale forsknings- og infrastrukturprosjekter, som også regionen og næringslivet har hatt stor nytte av, sier Håverstad.

Kristin Horne, UiS., Fra venstre: Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE og Klaus Mohn, rektor ved UiS, har signert ny samarbeidsavtale mellom forskningsinstitusjonene., Thor Arne Håverstad og Claus Mohn intranett foto Kristin Horne, ,

Kilde:
Kristin Horne, UiS.

Fra venstre: Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE og Klaus Mohn, rektor ved UiS, har signert ny samarbeidsavtale mellom forskningsinstitusjonene.

Nytt samarbeidsutvalg

Partene skal etablere flere formelle treffpunkter som skal stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom institusjonene.

– Jeg tror vi kan gjøre hverandre sterkere gjennom denne avtalen, spesielt med tanke på felles søknader om EU-midler, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS.

Det mest sentrale i den nye avtalen er et nytt samarbeidsutvalg, som skal ha faste møter og rapportere til øverste ledelse ved de to institusjonene. Samarbeidsprosjekter vil bli regulert gjennom særskilte prosjektavtaler.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet i Samarbeidsutvalget, og legge til rette for at NORCE og UiS kan styrke hverandre i konkurransen om forsknings -og innovasjonsmidler, sier Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS.

Stian Skjerping, Oddvar Skjæveland er avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE., NORCE Oddvar Skjaeveland foto Stian Skjerping, ,

Kilde:
Stian Skjerping

Oddvar Skjæveland er avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE.

Sterk regional forankring

NORCE er et av Norges største forskningsinstitutt med over 700 ansatte. Instituttet er til stede i flere byer langs kysten, og har rundt 150 ansatte i Stavanger.

Oddvar Skjæveland er avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE:

– NORCE er en nasjonal og internasjonal aktør med sterk regional forankring, og viderefører med dette den mer enn 40 år lange samarbeidskulturen mellom NORCE og UIS. Avtalen understøtter felles pågående og fremtidig innsatsområder. Den styrker samarbeidet og satsingen som er avgjørende for å finne gode og bærekraftige løsninger på våre felles samfunnsoppdrag.

Faktaboks om NORCE

  • NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor. Instituttet forsker innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.
  • NORCE er lokalisert fra Alta og Tromsø i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, til Kristiansand i sør og Oslo i sørøst. Instituttet har 750 ansatte fra 50 ulike nasjonaliteter.
  • Forskningsinstituttet ble dannet i 2018, og er tuftet på de tidligere forskningsinstituttene Uni Research, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Christian Michelsen Research (CMR), Agderforskning, Uni Research Polytec, Teknova, Norut Northern Research Institute og GenØk - Senter for biosikkerhet.
  • De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.

Faktaboks om UiS

  • Universitetet i Stavanger har 12.600 studenter og ca 2000 ansatte. Det er rangert blant de 401-500 beste universitetene i verden av Times Higher Education.
  • UiS har en innovativ og internasjonal profil og er en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Samfunnsoppdraget er å utfordre det velkjente, utforske det ukjente.
  • Satsingsområdene er grønn omstilling, energi, helse og velferd og læring for livet.