Gå rett til innhold
<
<
Øker kompetansen innen havvind

Øker kompetansen innen havvind

Aktuelt

Publisert: 10.11.2023
Oppdatert: 08.12.2023

Thomas Hovmøller Ris
Anna Kraaijeveld Enerstvedt

Mia Masiha Kakar-Afzali er praktikant i forskningsprosjektet ImpactWind der vi bygges nye forskningsmiljøer og ny kompetanse innen havvind. Mia jobber med en masteroppgave om sosial aksept av havvind. Vi har tatt en prat med henne for å forstå hennes motivasjon og hva hun har lært så langt.

Historisk sett har Norge ikke hatt mye fokus på utdanning og forskning innen havvind, men det endrer seg nå. I prosjektet ImpactWind bygges nye forskningsmiljøer og ny kompetanse innen havvind, en av fremtidens fornybare energikilder.

Mia Masiha Kakar-Afzali er praktikant i prosjektet og jobber med en masteroppgave om sosial aksept av havvind. Vi har tatt en prat med Mia for å forstå hennes motivasjon og hva hun har lært så langt:

Hvorfor valgte du å bli praktikant i ImpactWind og skrive en masteroppgave om sosial aksept av havvind?

– Min største motivasjon for å søke utplassering hos NORCE var den faglige kompetansen de ansatte sitter med og at jeg ønsket å få en god innføring i forskningsverktøyene som ville forberede meg til masteroppgaven min. Aller viktigst var det spesifikke prosjektene innenfor grønn omstilling, spesielt er havvind spennende. Det er tydelig noe som investeres i både nasjonalt og globalt, og da er det nødvendig å forske på den sosiale aksepten rundt fornybare teknologier for å forstå folks holdninger og forstå hvilke utfordringer og muligheter ulike aktører i regionen vektlegger.

Hva har du lært om sosial aksept av havvind så langt?

– Min rapport fokuserer i hovedsak på hvilken lærdom vi kan ta med oss fra land til hav, ut fra et rettferdighetsperspektiv. Jeg har allerede observert mye lærdom fra tidligere prosesser. Det viktigste er rettferdig fordeling av goder, da spesielt økonomiske. I tillegg er stikkord som sameksistens og arealkonflikt også relevant innenfor havvind, da særlig med tanke på sjømatnæringen.

Hva vil du si til andre som vurderer å skrive en oppgave om havvind eller sosial aksept av havvind?

– Jeg vil absolutt oppfordre andre til å både søke på utplassering hos NORCE og skrive oppgave om havvind og sosial aksept. Dette er et viktig tema og ingen tvil om at det må det forskes mer på konflikter som har, og kan, oppstå mellom ulike aktører, verdier, og interesser for å oppnå en raskere, mer effektiv og rettferdig omstilling. Her er det mye å ta tak i.

ImpactWind er stolt over å ha Mia på laget som en viktig bidragsyter i arbeidet med å forstå og støtte utviklingen av havvind i Norge.