Gå rett til innhold
<
<
Nytt senter for forskning på helsetjenester

Nytt senter for forskning på helsetjenester

Aktuelt

Publisert: 25.01.2024
Oppdatert: 26.01.2024

Veronica Helle

NORCE og Universitetet i Stavanger har inngått samarbeidsavtale om et nytt helsetjenesteforskningssenter. Senteret skal bidra til at helsesektoren kan tilby bærekraftige helsetjenester til samfunnet, og tette gapet mellom behov og ressurser.

Eigil Kloster Osmundsen, Jon Harald Kaspersen, konserndirektør helse og samfunn i NORCE (til venstre) og Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS signerer samarbeidsavtalen., NORCE list liggende, ,

Kilde:
Eigil Kloster Osmundsen

Jon Harald Kaspersen, konserndirektør helse og samfunn i NORCE (til venstre) og Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS signerer samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen ble signert av Jon Harald Kaspersen, konserndirektør Helse og Samfunn i NORCE, og Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS.

– Helsetjenesteforskning er en satsning ved UiS, og vi jobber nå med å etablere et tverrfaglig og tverrfakultært forskningssenter. Universitetet jobber også mye med innovasjon innen helse og velferd i tilknytning til HelseCampus Stavanger. I Begge disse sammenhengene er NORCE en sentral aktør, så dette lover godt for tiden fremover, sier Søreide.

Velferdstjenester er det sentrale

Ifølge dekanen tilsier tilbakemeldinger fra praksisfeltet at det blir for snevert å bare snakke om helsetjenesteforskning og helseteknologi. For kommuner og fastleger er det sentrale ordet velferdstjenester. Dette omfatter alt fra hvordan en sikrer at innbyggerne kan bo lengre hjemme til hvordan teknologi og digital oppfølging kan sikre at hjemmeboende kroniske pasienter kan bli der lengst mulig.

– De store utfordringene i helse- og omsorgssektoren vil kreve løsninger som bygger på flerfaglighet. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi kunne bygge sterkere tverrfaglige relasjoner og samarbeide om gode prosjekter, sier Kaspersen.

Digitalisering og kunstig intelligens

NORCE har en rekke prosjekter som handler om hvordan helse- og omsorgstjenesten endres når ny teknologi tas i bruk, hva det gjør med arbeidshverdagen til dem som jobber i tjenesten og potensiell helseøkonomisk gevinst. Digitalisering og bruk av kunstig intelligens vil ifølge konserndirektøren være en av de store endringene tjenestene vil stå overfor i årene fremover.

– Med et flunkende nytt sykehus og kommuner som er fremoverlente når det gjelder forskning, så vil vi sammen kunne finne bærekraftige løsninger, understreker Kaspersen.

Det nye forskningssenteret skal være tverrfaglig og tverrfakultært. Det bygger på forskningsaktiviteten til to meget aktive programområder for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet; HevHelse og PARTAKE, men forskningssenteret skal også samarbeide tett med andre fakulteter ved UiS, blant annet om bruk av kunstig intelligens.

– Vi har allerede underskrevet intensjonsavtaler med Stavanger og Sandnes kommune og Stavanger Universitetssjukehus. Nå har vi signert avtale med forskningsinstituttet NORCE. Til sammen utgjør partnerne et sterkt og bredt fagmiljø som har de beste forutsetninger for å bidra til å løse utfordringene innen helse, velferd og teknologi, sier Thor Ole Gulsrud, som er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Samfunnsvitenskapelig perspektiv

NORCE vil ifølge ham bidra med et samfunnsvitenskapelig perspektiv på helse. Forskningsinstituttet har ekspertise i å innhente og analysere data som gir grunnlag for å ta beslutninger for bærekraftige helsetjenester. NORCE baserer sin aktivitet på oppdragsforskning for å utvikle nye løsninger i tett samarbeid med brukerne.

– Det er helt essensielt at det nye senteret er i stand til å levere løsninger som faktisk blir tatt i bruk og som kommer til nytte i sektoren. Her kan NORCE sin erfaring med oppdragsforskning være svært relevant, påpeker Gulsrud.

Eigil Kloster Osmundsen, Jon Harald Kaspersen mener at det gjennom den nye samarbeidsavtalen kan bygges sterkere tverrfaglige relasjoner og samarbeides om gode prosjekter., NORCE Kaspersen, ,

Kilde:
Eigil Kloster Osmundsen

Jon Harald Kaspersen mener at det gjennom den nye samarbeidsavtalen kan bygges sterkere tverrfaglige relasjoner og samarbeides om gode prosjekter.

Eigil Kloster Osmundsen, Thor Ole Gulsrud mener det er helt essensielt at det nye senteret er i stand til å levere løsninger som faktisk blir tatt i bruk og som kommer til nytte i sektoren., NORCE Gulsrud, ,

Kilde:
Eigil Kloster Osmundsen

Thor Ole Gulsrud mener det er helt essensielt at det nye senteret er i stand til å levere løsninger som faktisk blir tatt i bruk og som kommer til nytte i sektoren.