Gå rett til innhold
<
<
Ny metode kan minimere lekkasjer og redusere CO2-utslipp ved stenging av oljebrønner

Ny metode kan minimere lekkasjer og redusere CO2-utslipp ved stenging av oljebrønner

Aktuelt

Publisert: 25.01.2023
Oppdatert: 23.02.2023

Thomas Hovmøller Ris

NORCE, Wellstrøm og TotalEnergies har testet ut en ny metode for stenging av oljebrønner på Ullrigg Testsenter i Stavanger. Med den nye metoden brukes det metall i stedet for sement til å stenge oljebrønner permanent med. Den nye type metall er både mer sikker og effektiv med tanke på lekkasje, mellom 50 og 80 prosent billigere og ikke minst mye mer klima- og miljøvennlig enn sement.

Andreas R. Graven, Per Simensen, senior prosjektleder og ansvarlig for denne testingen, NORCE Til høyre: Jørgen Smedsvig, ingeniør i NORCE., Ullrigg test5, <p>Andreas R. Graven, NORCE</p>, To menn på en boreplattform

Kilde:
Andreas R. Graven

Per Simensen, senior prosjektleder og ansvarlig for denne testingen, NORCE Til høyre: Jørgen Smedsvig, ingeniør i NORCE.

Når man skal stenge en oljebrønn permanent etter den er ferdig med sitt livsløp, blir den plugget med sement 50 meter under havbunnen. Men sementen kan krympe flere centimeter og sprekke slik at det blir lekkasje som kan skade miljøet. I tillegg er sementproduksjon skadelig for klima, fordi det slipper ut mye CO2.

Derfor testet forskningsinstituttet NORCE, Wellstrøm og TotalEnergies ut en ny metode for plugging av oljebrønner på Ullrigg Testsenter i Stavanger. Med den nye metoden brukes det metall i stedet for sement til å stenge oljebrønner permanent med. Metallet heter Bismuth og blir flytende som vann ved 138 grader. Det gjør at det flyter inn i hver eneste sprekk som tilsvarer de tynneste hårstråene slik at det ikke oppstår lekkasje.

- Takket være Ullrigg Testsenter og alle teknikere fra NORCE, TotalEnergies og Wellstrøm, gikk testen bra. Wellstrøm M3 Bismuth plugg ble testet med tre ganger høyere trykk enn TotalEnergies sine kriterier. Dette lover bra for det videre arbeidet med å teste metoden offshore senere i år, sier Gert Rege, CEO i Wellstrøm, som har utviklet metoden.

Med den gamle metoden, der man bruker sement, må man sette en 50 meter plugg i stedet for en 1-2m plugg med Bismuth, og man må ha en borerigg for å kjøre ned borestrengen. Med den nye metoden hvor man kun setter en 1-2 meter plugg, så kan hele operasjonen gjøres kontrollert fra en båt med kabel.

- Den nye type metall er både mer sikker og effektiv med tanke på lekkasje, mellom 50 og 80 prosent billigere og ikke minst mye mer klima- og miljøvennlig enn sement, sier Gert Rege.

Ullrigg Testsenter drives av forskningsinstituttet NORCE og er et av verdens mest avanserte fullskala testrigg med boresimulator og tilgang til 8 brønner boret ned i bakken på Ullandhaug. Det betyr blant annet at man kan teste ut ny teknologi onshore i stedet for å teste offshore, der det er markant dyrere og mer besværlig.

- Målet til Ullrigg er å bidra til utvikling og implementering av nye teknologier, som kan få ned brønnkostnadene på norsk sokkel og samtidig skåne miljøet og klimaet mest mulig. Derfor er jeg veldig fornøyd med at denne testen gikk bra, sier Per Simensen, prosjektleder i NORCE og ansvarlig for testingen av Bismuth-metoden på Ullrigg.

Testingen var en pilottest og nå blir neste steg installering i Nordsjøen i løpet av 2023. Planen er at en av verdens største energiselskaper – TotalEnergies – vil ta i bruk denne metoden globalt etter dette.

- Bismuth-teknologien er blant de øverste satsningsområdene til TotalEnergies globalt. Potensialet er enormt, og neste steg er å teste metoden offshore i Nordsjøen i løpet av 2023, sier Johan Kverneland, Head of research & development innen Plug & Abandonment-avdelingen til TotalEnergies.

Ullrigg Testsenter

Ulllrigg er et av verdens mest avanserte fullskala testrigg med boresimulator og tilgang til 8 brønner boret ned i bakken på Ullandhaug

Les mer om Ullrigg og hvilke tjenester vi tilbyr der