Gå rett til innhold
<
<
NORCE på Arendalsuka 2022

NORCE på Arendalsuka 2022

Aktuelt

Publisert: 13.06.2022
Oppdatert: 12.08.2022

Allerede mandag 15. august kl 18.00 sparker NORCE i gang. Ombord på "MS Sandnes" settes fokus på demokratiets verdier og kår i Vesten. Tankesmien Civitas rådgiver Eirik Løkke leder oppspill før våre egne forskere inntar taburetten sammen med tidligere stortingsrepresentant fra Ap, Jette Christensen.

Andreas R. Graven, Fra Pollen i Arendal., Arendalsuka pollen1 1, , Havn med seilbåter. TV-fotograf med TV-kamera i forgrunnen.

Kilde:
Andreas R. Graven

Fra Pollen i Arendal.

Demokratiet som vi kanskje her hjemme i Norge ser på som selvsagt, er under press. Også her i Vesten. Vi kan vise til USA, Polen og Ungarn. Men det vi ser i Ukraina med krigen satt i gang av Russland, er også en skremmende del av vår nære virkelighet.

NORCE sine arrangementer på Arendalsuka vil ha fokus på de utfordringer vi alle kjenner på.

Vi har den allerede nevnte panelsamtalen "Er det liberale demokratiet i krise" som skjer mandag klokka 18.00 ombord på "MS Sandnes".

Og fortsetter friskt på tirsdag ombord på "Vision of the Fjords". Allerede 08.30 er klima på agendaen. NORCE sammen med Tryg Forsikring kjører eventet Seriekatastrofer. For hvordan kan vi planlegge for et nytt klima med flere ekstreme værrelaterte hendelser? Norske myndigheter? Forsirkingsbransjen? Du og jeg? Dette skjer om bord på "Vision of the Fjords", øvre dekk.

Og mer skjer her på øvre dekk på "Vision of the Fjords" denne morgenen. For 10.30 møter vi energiselskaper, forskere og energieksperter fra finans. Vi setter fingeren på og etterlyser de prioriteringer som vårt samfunn, politikere, næringsliv og myndigheter må ta. Skal vi tillate produksjon av bitcoin når vi trenger energien til å drifte og bygge norsk næringsliv samt sikre strøm, billig nok og ren strøm til oss som bor her. Hvordan forvalter vi ressursene til vårt land og våre innbyggeres beste? Er det å sende strømmen ut i Europa? Er det å sponse elbilkjøp, uten å skape norske arbeidsplasser eller inntjening på de 15 milliardene denne elbilsatsingen har kostet?

Vi kommer fortløpenede til å registrere de eventer vi arrangerer eller er deltar i. Så følg våre kanaler eller se eventene nedenfor.

Arendalsuke-arrangement der NORCE er med

Mandag 15. august kl. 18.00:

Er det liberale demokratiet i krise

USA, Polen og Ungarn. Krigen i Ukraina... Panelsamtale i regi av NORCE på "MS Sandnes"

Mandag 15. august kl 18.30:

Nordkapp- Arendalsuka på sykkel

Sykkelturen har gått fra Nordkapp til Arendalsuka og er det største nasjonale signalarrangementet under Frivillighetens år.

Konferansier Dag Otto Lauritzen, kjent fra sykkelsetet og TV2, sammen med NORCE-forsker Eugene Guribye.

Tirsdag 16. august kl. 08.30:

Seriekatastrofer

Hvordan kan vi og bør vi tilpasse oss en ny klimavirkelighet, der katastrofer ikke er unntaket...?

NORCE sammen med Tryg Forsikring kjører arrangementet.

Tirsdag 16. august 09.00:

Energihovedstaden: Er havvind største mulighetsområde for produksjon av fornybar energi?

Nylig la regjeringen fram ambisiøse målsettinger for havvind i norske havområdet – men hva skal til for å nå disse mål om like mye energiproduksjon fra havvind som fra norsk vannkraft i 2040?

NORCE-forskerne Atle Blomgren og Thomas G. Dahlgren deltar.

Tirsdag 16. august kl. 10.15:

Grønn omstilling på norsk kontinentalsokkel

Debatt i regi av Institutt for energiteknikk (IFE), Nasjonalt senter for bærekraftig utvikling av norsk kontinentalsokkel.

NORCE deltar.

Tirsdag 16. august kl. 10.30:

Har Europa nok energi til det grønne skiftet?

Skal markedet styre?

Gårsdagens energiløsninger er utdatert. Vi må tenke nytt på alle områder, nye verdikjeder, nye koblinger mellom sektorer og nye samhandlingsformer.

Panelsamtale i regi av NORCE.

Tirsdag 16. august kl 11.00:

Diplomatiske unntak i Arktis

Hva kan bli vår tids isbjørnavtale? Nordområdepartnerskapet/ Bjerknessenteret for klimaforskning arrangerer.

NORCE-forsker Øyvind Paasche deltar.

Tirsdag 16. august kl 12.00:

Levekår i Agder

Universitetet i Agder etablerer et tverrfaglig senter med mål om samskaping av kunnskap for bedre folkehelse og levekår i Agder høst 2022 og Folkehelseinstituttet etablerer en regional satellitt i Kristiansand høst 2022. Nyskapningen får navnet FHI Agder.

NORCE-forskning er med på dette fellesløftet.

Tirsdag 16. august kl 1600:

Klimaropet fra næringslivet: Slik kan Norge nå klimamålene

Debatt i regi av Møller Mobility Group og Skift - Næringslivets klimaledere.

NORCE-sjef Kristin Wallevik deltar.

Tirsdag 16. august kl. 17.00:

Cannabis og utviklingstrekk blant ungdom

Foredrag med bl.a. NORCE-forsker Ove Heradstveit som forteller om cannabis og hvordan den påvirker spesielt ungdom.

Onsdag 17. august kl. 08.00:

Fremtidens havvind- Agderregionen som sentral aktør

GCE Node og Fremtidens Havvind er arrangør.

NORCE-sjef Kristin Wallevik deltar.

Onsdag 17. august kl. 08.30:

Veikart til en global plastavtale

Hvert år ender om lag 7-12 millioner tonn plast opp i verdenshavene. Dersom ikke noe blir gjort vil dette dobles i løpet av de neste 20 årene.

Panelsamtale i regi av Agenda Vestlandet og NORCE.

Onsdag 17. august kl. 09.30:

Innafor i Agder - fra stafett til synkronsvømming

Hvordan kan kommuner, NAV og fylkeskommunen skape en helhetlig og bærekraftig ungdomstjeneste som forebygger utenforskap og bidrar til at flere ungdommer blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv?

NORCE leverer forskning.

Onsdag 17. august kl. 11.00:

Frivillighetssentralers samfunnsoppdrag- muligheter og begrensninger

Frivilligsentralene i Arendal retter fokus på verdien av det å være et koordinerende serviceledd ut i nærmiljøene, samt sin funksjon som knutepunkt mellom det offentlige og frivilligheten.

NORCE-forsker Eugene Guribye belyser problematikken.

Torsdag 18. august kl. 10.00:

Ung - ingen diagnose

Samfunnet har i 10 år snakket om at ungdom faller mellom to stoler, og likevel finner vi ikke løsningene. 120.000 under 30 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

NORCE-forsker Tonje Fyhn deltar.

Torsdag 18. august kl. 10.30:

Bærekraft i praksis: Menneskerettigheter, sosial bærekraft og omstillingskrav

Universitetet i Stavanger retter oppmerksomheten mot bærekraftens pris og bakside. Hvilke dilemmaer står man overfor når omstillingsprosesser ikke er sosialt bærekraftige for lokalsamfunnet? Hvor ligger ansvaret? Og hvem betaler bærekraftprisen?

Anna Kraaijeveld Enerstvedt fra NORCE deltar.

Torsdag 18. august 14.30-16.00

Et bærekraftig vestlandshav

Havbyen Bergen er aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet på Vestlandet. På dette arrangementet får du høre mer om hvordan regionen skal lede an for et bærekraftig hav.

Hans Kleivdal fra NORCE deltar i panelsamtalen.

Torsdag 18. august kl. 15.30:

Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkningen om finansiering av forskning og innovasjon?

Det er behov for større grad av samfinansiering mellom det offentlige og private.

NORCE-sjef Kristin Wallevik deltar.

Fredag 19. august kl. 09.00:

Kvalitetsreform i barnevernet

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), Fellesorganisasjonen (FO), SOS-barnebyer er arrangører.

NORCE-forsker Øivin Christiansen deltar.

Fredag 19. august kl. 12.00:

Bærekraftig utvikling i skolen byr på både muligheter og utfordringer

I samarbeid med NORCE og FN-sambandet inviterer Avdeling for lærerutdanning ved UiA til panelsamtale om bærekraftig utvikling i skolen.

NORCE-forsker Siri Veland deltar.

Kommende arrangementer

Se alle våre arrangement
Se alle våre arrangement