Gå rett til innhold
<
<
NORCE er ISO-sertifisert på Arbeidsmiljø

NORCE er ISO-sertifisert på Arbeidsmiljø

Aktuelt

Publisert: 09.08.2023
Oppdatert: 09.08.2023

For første gang er NORCE blitt ISO-sertifisert på Arbeidsmiljø. – Sertifiseringen forteller at arbeidet med arbeidsmiljø er godt forankret i organisasjonen, sier fagleder for Kvalitet Solveig Ragnhild Ryum.

Liv Unni, Screen Story, Konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad, Thor Arne Håverstad konsernsjef NORCE foto NORCE Liv Unni Screen Story, ,

Kilde:
Liv Unni, Screen Story

Konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad

ISO 45001 er en internasjonal standard som stiller krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø.

– For NORCE henger denne sertifiseringen høyt. Den forteller at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og har gode prosesser for hvordan vi jobber med det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet, sier konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad.

Standarden gir bedrifter et systematisk rammeverk for å jobbe med arbeidsmiljøet. Hensikten er å gi bedrifter et godt verktøy for å lede og styre sitt arbeidsmiljø, og forebygge og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

– Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og derfor er det viktig for oss som forskningsinstitutt å vise at vi har gode rutiner og prosesser for å ivareta ansattes sikkerhet og helse. Dette er ISO-sertifiseringen et bevis på, sier Håverstad.

Godt system og klare rutiner for arbeidsmiljøet

Samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud er et av hovedelementene til ISO-sertifiseringen. NORCE har fått på plass rutinebeskrivelser for hvordan dette samarbeidet skal foregå.

NORCE har også klart å vise hvordan forskningsinstituttet involverer ansatte gjennom systematiske møter med tillitsvalgte, samarbeid med vernetjenesten og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse.

For å bli ISO-sertifisert på Arbeidsmiljø må et uavhengig sertifiseringsorgan revidere og godkjenne HMS-styringssystemet til bedriften. En slik uavhengig revisjon er gjort av NORCE av Kiwa Teknologisk Institutt sertifisering.

ISO-sertifisert på kvalitet og miljø

Samtidig med sertifiseringen på 45001 arbeidsmiljø har NORCE fornyet ISO-sertifikatene på 9001 kvalitet og 14001 miljø. Sertifiseringene forteller at NORCE har kvalitet i prosjekter og prosesser og at vi jobber aktivt med vår påvirkning på miljøet.