Gå rett til innhold
<
<
Møt oss på Arendalsuka

Møt oss på Arendalsuka

Aktuelt

Publisert: 27.06.2023
Oppdatert: 14.08.2023

Gunn Janne Myrseth

Mona Hauglid, Arendalsuka, Arendal under Arendalsuka 2019., 48590949242 8919ab07db k, , Arendal under Arendalsuka 2019

Kilde:
Mona Hauglid, Arendalsuka

Arendal under Arendalsuka 2019.

NORCE satser igjen stort under Arendalsuka. I år har vi Arendal bibliotek som hjemmearena og starter friskt opp tirsdag formiddag klokka 10.30 med spørsmålet om vi må ofre naturen for å tilpasse oss klimaendringene. Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Eiliv Erdal fra Norske Lakseelver møter forskere og politikere. Stikkord er klimatilpasning, kraft, vassdragsvern og flom, og naturbaserte løsninger.

Herfra og ut går det slag i slag på biblioteket med samfunnsaktuell tematikk og tunge debattanter. Allerede 11.45 på tirsdag kommer NAV-sjef Hans Christian Holte til oss for å samtale med våre forskere om bruken av kunstig intelligens i offentlig sektor. Kunstig intelligens skal sees på i lys av innbyggermedvirkning, tillit og integrering, og vi vil fortelle om konkrete prosjekt der vi i NORCE har vært involvert.

Onsdag åpner vi dagen også klokka 10.30 på biblioteket sammen med partnere fra GCE NODE, SINTEF og energiselskapet GTML. Da løfter vi opp bergvarmen, og vi hevder at den er en gavepakke for generasjonene fremover, også i Norge. Men vi tar den ikke i bruk. Hvorfor, spør vi?

Rett etter hopper vi over til bemanningskrise og behov for personell og effektiv drift av Helse-Norge da vi onsdag klokka 11.45, sammen med Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), skal samtale om driften av norske legevakter. Her deltar også Kommunenes Sentralforbund og representanter for leger og kommuner.

Kanalplassen blir åsted for vårt første arrangement på torsdag. Allerede klokka 09.00 skal vi sammen med NORIN utfordre Regjeringens forskningspolitikk. Det mangler ikke ambisjoner og strategier for økt konkurransekraft og eksport i Norge. Men regjeringen har kuttet over 450 millioner i den næringsrettede forskningen i 2023. Så hvordan skal Norge klare å gire opp, når vi i realiteten girer ned?

Men vi er langt fra ferdige her. Vi har nemlig sammen med Bjerknessenteret under vignetten Arendalsuka Ung, et eget arrangement med en verdenspremiere på biblioteket torsdag klokka 13.00. Her har vi fortsatt plass til noen ungdommer, så kontakt oss om dere vil være med. Her møter du en av verdens mest erfarne polforskere, NORCE-forsker Svein Østerhus sammen med vår havnivåekspert Kristin Richter som underviser om havstrømmer sett i lys av klima og global oppvarming, og vi lanserer tegneserien om Antarktis og verdens kaldeste vann.

Våre egne arrangementer på Arendalsuka

Norce arrangementskalender
Norce arrangementskalender

Vi kommer fortløpende til å registrere alt vi deltar i. Så følg våre kanaler eller se oversikten nedenfor. Her vises kronologisk alle arrangementer, både egne og andres, der NORCE-ansatte deltar. Da gjenstår bare å si: Vi gleder oss til å se deg i Arendal!

Arrangementer der NORCE deltar fra time til time:

Unge utenfor arbeidslivet. Hvordan kan vi sammen få flere i jobb?

Kanalplassen tirsdag 15. august klokka 08.30 - 0930

Jakten på de beste hodene: Hvordan styrke Norges attraktivitet for internasjonale talent?

Impact Hub Agder tirsdag 15. august kl 09.00- 10.30

Er klimatilpasning mulig uten å ofre naturen?

Arendal bibliotek tirsdag 15. august kl. 10.30 - 11.30

Hva skjer når du bruker kunstig intelligens som saksbehandler?

Arendal bibliotek tirsdag 15. august klokka 11.45 - 12.45

Norges 10 mest klimautsatte kommuner i 2033: Der ingen burde bu?

Torvet 1A tirsdag 15. august kl 12.15 - 13.15

Et todelt digital Norge - Når næringslivet henger etter

Torvet 10, KnowIT, 3 etasje tirsdag 15. august 12.30 - 13.30

Naturvern med gensaks?

Clarion Hotel Tyholmen tirsdag 15. august 16.30 - 17.30

Teft for næring - Jobbutsikt og økonomi i en urolig verden!

UiA-teltet onsdag 16. august kl 10.00 - 11.00

Bergvarme - Den ubrukte skattekisten med fornybar energi

Arendal bibliotek onsdag 16. august klokka 10.30 - 11.30

Hva skjer når du bruker kunstig intelligens som saksbehandler?

Arendal bibliotek onsdag 16. august klokka 11.45 - 12.45

Gjenbruk av bioressurser skaper et bærekraftig havbruk

Statsraad Lehmkuhl onsdag 16. august klokka 16.00 - 17.45

AU - Digitale liv - hva er prisen vi betaler?

Torvet 10, KnowIT, 3. etasje onsdag 16. august 16.30 - 17.30

EU investerer for omstilling. Hva gjør vi i Norge egentlig?

Kanalplassen torsdag 17. august klokka 09.00 - 10.00

Hvorfor ligger nøkkelen til Norges fremtid som hydrogenprodusent i Risavika?

Rygerelektra torsdag 17. august klokka 10. 30 - 11.30

Fra hvitt til blått: Kunnskap og forvaltning av framtidens polhav

Christian Radich torsdag 17. august klokka 11.30 - 13.00

Verdenspremiere på tegneserien Antarktis og oss

Arendal bibliotek torsdag 17. august klokka 13.00 - 14.00 (Påmelding)

Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid?

Lille Hotell torsdag 17. august klokka 13.00 - 14.00

Eides kåksjov! Fra prestegård til skolegård.

Arendal gamle rådhus 3.etg, torsdag 17. august klokka 16. 00 - 17.00

Termosen i bakken. Naturmangfold - industri eller natur? Klimaregnskap. Mingletreff

Havnegården torsdag 17. august klokka 19.30 - 23.00