Gå rett til innhold
<
<
Hvordan overvåker vi hav og fjorder?

Hvordan overvåker vi hav og fjorder?

Aktuelt

Publisert: 29.05.2024
Oppdatert: 30.05.2024

Gunn Janne Myrseth
Ingvar Henne

Vi er på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Sauganeset i Austevoll. Her tester forskerne ut hvordan man best kan knytte ulike sensorer opp i et smart nettverk for å overvåke tilstanden i havet - i sanntid.

Ingvar Henne, Erik Bjerke fra Kongsberg Discovery og Anders Vahlin, NORCE tester ut smarte sensorer og nettverkskommunikasjon under vann i sanntid, på Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon på Austevoll., Jakter gåten på havets tilstand med ny teknologi, <p>Ingvar Henne, leder SFI Smart Ocean</p>, To smilende karer på en brygge i solskinn.

Kilde:
Ingvar Henne

Erik Bjerke fra Kongsberg Discovery og Anders Vahlin, NORCE tester ut smarte sensorer og nettverkskommunikasjon under vann i sanntid, på Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon på Austevoll.

– Vi i SFI Smart Ocean utvikler systemer for sanntidsdata fra havet via akustisk undervannskommunikasjon. Både sensorutvikling, datanettverk (IoT), og systemer for dataanalyse er inkludert i senterets arbeid, forteller Ingvar Henne, senterets leder og ansatt på UiB.

SFI-en med forskningspartnere fra Universitetet i Bergen, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Forsvarets Forskningsinstitutt, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Havforskningsinstituttet samt en rekke industripartnere , har base i Bergen.

Henne har NORCE-forsker Marie Bueie Holstad med som nestleder i senteret og en rekke forskere tilknyttet NORCE og de andre partnere er til daglig involvert i ulike prosjekter i senterets regi.

Ingvar Henne, Testene utføres på Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon på Austevoll., IMG 6874, <p>Ingvar Henne</p>, Liten arbeidsbåt med kran ved kai.

Kilde:
Ingvar Henne

Testene utføres på Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon på Austevoll.

Hvorfor er vi her?

For at havindustrien skal kunne sameksistere med naturen på en sikker og bærekraftig måte, trengs data og fakta. I dag samles data inn gjennom en rekke målinger i havet, kystområder og fjorder, fra skip, bøyer og radiostyrte eller autonome fartøy.

Det er imidlertid et behov for sanntidsmålinger og langtids datainnsamling. Det er nødvendig for å systematisk overvåke viktige parametere ved kritiske undervannslokasjoner over tid og her kommer vår SFI Smart Ocean til nytte.

Her i regi av SFI-en skal det nemlig utvikles et trådløst observasjonsnettverk som vil kunne gi informasjon i sanntid når noe skjer under vann. Dette er ikke bare viktig for industrien, men er essensielt for å varsle endringer i levevilkårene for alt av livet i sjø og fjord.

Senterleder Henne forteller at målene med testingen ute i Austevoll denne dagen, er flere. De skal blant annet teste ut ulike sensorer hver for seg og også sjekke ut kommunikasjon mellom sensorene, samt lage en film om senteret som Frode Ims fra UiB læringslab produserer.

Slik sett ble forskerne prøvet ut på nye ferdigheter: Nemlig rollen som filmstjerner. Mye å tenke på når de samtidig skulle jobbe for å få utstyret på plass, hvorav noe er både tungt og sårbart.

– Jeg følger jo opp her Ingvars ide fra den tid han jobbet i NORCE, forteller forskningsgruppeleder Anders Vahlin i NORCE.

NORCE-forsker Rune Øyerhamn hadde ansvar for å få på plass blant annet en av målebøyene (North sensor node) som ble satt ut igjen fra båt etter vedlikehold. Hele teamet skulle sikre at vi fikk integrasjon mellom Aanderaa SeaGuard og Kongsberg cNode og motstående modem (cNode) som ble montert på flytebryggen på forskningsstasjonen ledet av Vahlin.

Denne siste, modem (cNode)som ble montert på flytebryggen, mottar signaler både fra den nordlige målebøyen og den sørlige målebøyen som ble utplassert 15. mai.

– Kommunikasjon fra begge målebøyene mot flytebryggen ble testet, forteller Vahlin.

Fungerte det?

– Ja nå skal vi evaluere alle data og se hva som ble bra og mindre bra. Men mye fungerte fint og så skal vi sende til senterleder før plan for videre oppfølging legges, sier Vahlin.

Inne på flytebryggen i Austevoll ble også to enheter med NORCE sitt modem, som er utviklet i samarbeid med Kongsberg og AkerBP, testet i sjøen for første gang.

Ingvar Henne, Og kamera går! UiB-fotograf Frode Ims filmer Erik Bjerke fra Kongsberg Discovery og Anders Vahlin, NORCE., 1, <p>Ingvar Henne</p>, Fotograf på kne foran to karer.

Kilde:
Ingvar Henne

Og kamera går! UiB-fotograf Frode Ims filmer Erik Bjerke fra Kongsberg Discovery og Anders Vahlin, NORCE.

Ingvar Henne, , 2, <p>Ingvar Henne</p>, To karer med tralle og teknisk utstyr.

Kilde:
Ingvar Henne

Ingvar Henne, , 3, <p>Ingvar Henne</p>, To karer med en tralle på vei bortover en brygge.

Kilde:
Ingvar Henne

Ingvar Henne, , 4, <p>Ingvar Henne</p>, Fotograf på kne foran en mann på kne foran teknisk utstyr.

Kilde:
Ingvar Henne

Finne ut hva?

Henne forteller videre:

– Senteret har ikke som mål å drive forskning på havet, men å lage systemer som kan brukes for å forske på havet. Derfor ser vi på løsninger som kan brukes både for havbruk, olje&gass, havvind og evt. utvinning havmineraler. For alle disse områdene er miljøovervåkning viktig for å finne ut hvordan aktivitetene påvirker miljø og klima. I tillegg er havforskning generelt et anvendelsesområde (klimautvikling, lokale miljøpåvirkninger, fiskehelse, etc.)

Hva med utvikling av nye sensorer? Her er Henne beskjeden:

– Vi utvikler noen få sensorer (f.eks. pH-sensor), men har fokus på nettverk for å få tilgang til data i sanntid. Dagens løsninger er i stor grad basert på utplassering av målesystemer hvor data blir hentet opp sammen med utstyret i ettertid.

Følgende deltok fra SFI Smart Ocean:

  • Jean-Baptiste Danre, Havforskningsinstituttet
  • Anders Vahlin, NORCE
  • Rune Øyerhamn, NORCE
  • Erik Bjerke, Kongsberg Discovery
  • Roald Otnes, Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Ingvar Henne, UiB
Ingvar Henne, , 1, <p>Ingvar Henne</p>, Instrument hengende i wire bak  en båt, nærbilde.

Kilde:
Ingvar Henne

Ingvar Henne, Ulike sensorer synkes ned av Jean-Baptiste Danre, Havforskningsinstituttet, Rune Øyerhamn, NORCE sammen med Erik Bjerke, Kongsberg Discovery og Roald Otnes, FFI, 2, <p>Ingvar Henne</p>, Tre karer ved båtripa, den ene håndterer en wire med utstyr.

Kilde:
Ingvar Henne

Ulike sensorer synkes ned av Jean-Baptiste Danre, Havforskningsinstituttet, Rune Øyerhamn, NORCE sammen med Erik Bjerke, Kongsberg Discovery og Roald Otnes, FFI

Ingvar Henne, , 3, <p>Ingvar Henne</p>, Liten arbeidsbåt med kran på sjøen.

Kilde:
Ingvar Henne

Ingvar Henne, Fotograf Frode Ims med fokus fra kaia., 4, <p>Ingvar Henne</p>, Fotograf tar bilde av en liten kranbåt på sjøen.

Kilde:
Ingvar Henne

Fotograf Frode Ims med fokus fra kaia.

Kontakt

Marie Bueie Holstad

Sjefsforsker - Bergen
maho@norceresearch.no

+47 920 54 529

Anders Vahlin

Forskningsleder Autonome systemer og IoT - Bergen
jvah@norceresearch.no

Rune Øyerhamn

Forsker - Bergen
ruoy@norceresearch.no

+47 958 23 157

Forskningsgruppe

Autonome systemer
Autonome systemer

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev