Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 17.06.2024
Oppdatert: 01.07.2024

Thomas Hovmøller Ris

Over halvparten av den rømte oppdrettslaks på gyteplassene kan tas ut med harpun, viser ny rapport.

Oppdrettslaks som rømmer og gyter med villaksen utgjør en betydelig trussel mot de norske villaksbestandene.

– Oppdrettslaksen er genetisk forskjellig fra villaksen, fordi den har blitt avlet til å vokse raskere og tilpasset et liv i oppdrettsmiljø. Hvis den parer seg med villaksen, endres genetikken til villaksen, og fører til at de ville bestandene blir mindre levedyktige, fastslår Helge Skoglund, forsker i Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) i NORCE.

Skoglund har sammen med kolleger i LFI sett på hva som er mest effektivt for å fjerne rømt oppdrettslaks.

Tar over halvparten

– Resultatet viser at harpunjakt ved snorkling er den mest effektive metoden for å ta ut rømt oppdrettslaks som har kommet seg opp på gyteplassene i elvene sammenliknet med tradisjonelt stangfiske. Vi har klart å ta ut 53 prosent av alle oppdrettslaks vi har observert i de elvene vi har vært på oppdrag i siden 2012, sier Skoglund.

Samtidig viser resultatene at stangfiske kan være godt egnet for å fange nylig rømt oppdrettslaks før de når gyteplassene. LFI-forskeren har ledet arbeidet med en ny rapport der forskerne sammenligner ulike metoder for å redusere innslag av rømt oppdrettslaks. Tiltakene har vært gjort i 63 elver på Vestlandet de siste 12 årene.

– Det er laks som er gyteklare vi er mest bekymret for. Store fisk er oftere kjønnsmodne, og er samtidig lettest å treffe med harpunen, sier Skoglund.

Færre oppdrettslaks rømmer

Flere titalls millioner oppdrettslaks har rømt fra norske havbruk gjennom årene, men en nylig rapport fra Havforskningsinstituttet viser at andelen rømt oppdrettslaks i elvene er den laveste siden overvåkingen startet i 2014. Oppdrettsnæringen har tatt grep og klart å redusere mye. Den negative nyheten er at mange av oppdrettslaksene som rømmer er kjønnsmodne og klare for å gyte med villaksen. Det er spor av rømt oppdrettslaks i 2/3 av villaksen i Norge.

– Hovedmålet er å unngå at oppdrettslaks rømmer, og at de ikke gyter med villaksen. Snorkling og harpunjakt løser ikke problemet, men det bidrar til å redusere skadeomfanget.

Liten rømning kan ha stor effekt

Forskerne har samarbeidet med mange lokale fiske- og elveeigarlag som har fanget rømt oppdrettslaks med stang, typisk dem som ikke har vandret så langt opp i elven til gyteområdene. 40 prosent av oppdrettslaksen som ble fanget og undersøkt var umodne og ikke klar for å gyte.

– I noen tilfeller er det viktigste ikke alltid antallet som rømmer. Hvis det er mange gyteklare laks, kan en liten rømning ha en stor negativ effekt, forklarer Skoglund.

Kan brukes andre steder

Det har vært skepsis overfor harpunjakt ved snorkling som metode for å ta ut rømt oppdrettslaks i fagmiljøene og blant lokale fiskelag.

– Derfor er det viktig å få frem data på at dette kan være en effektiv metode, både innenfor og utenfor Norge, blant annet Island der vi har hjulpet med å fange rømt oppdrettslaks.

Skoglund understreker at oppdrettslaksene blir avlivet rask på dyrevelferdsmessig vis etter de har blitt harpunert slik at dyret lider så lite som mulig.