Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 01.07.2019
Oppdatert: 26.09.2022

Veronica Helle

Forskere i NORCE bidrar på Aqua Nor med kunnskap om nye fôrressurser, mikroalger, nye metoder som kan gi svar på om plast blir tatt opp i fisk og nye modeller som er viktig for næringen.

Havbrukskonferansen Aqua Nor er verdens største havbruksmesse med omtrent 20 000 besøkende. Konferansen om forskning og innovasjon i havbruksnæringen arrangeres i Trondheim i august. Forskere i NORCE deltar på miniseminar, på stand og med eget miniseminar med stor bredde av ny kunnskap.

- Det er viktig for oss å vise hele verdikjeden og bredden i det vi driver med, samtidig som vi vil zoome inn på noen områder. Tverrfaglighet er viktig, forteller Fiona Provan, som er hovedansvarlig for NORCE sin deltakelse på Aqua Nor.

Med ny kunnskap om fiskehelse, nye fôrressurser og ny teknologi kan forskere i NORCE bidra til å finne gode løsninger på utfordringene i havbruksnæringen.

Mikroalger som bærekraftig fôralternativ
Hans Kleivdal, konserndirektør Miljø i NORCE, kan fortelle om gode resultater etter to års drift på pilotanlegg for mikroalgeproduksjon på Mongstad. På anlegget dyrkes mikroalger som er rike på omega-3. Disse er en ny kilde til omega-3 i fiskefôr.

- Fôrressurser er svært viktig for vekst i oppdrettsnæringen. De første prosjektene er nå gjennomført og ett av resultatene er at ved å tilsette kun 6 % algebiomasse kan vi erstatte 25 % av fiskeoljen, sier Kleivdal.

Fiskemel og fiskeolje har tradisjonelt vært ingredienser i fôret til oppdrettsfisk, fordi det inneholder næringsstoffer fisken trenger. Fiskeoljen gjør laksen full av omega-3, som er sunt og helsefremmende. Men prisen og etterspørselen på fiskeolje øker, uten at tilgangen vokser. Det var derfor et behov for et erstatningsfôr rikt på omega-3. Mikroalger som produserer omega-3 fettsyrer er et bærekraftig alternativ til fiskeolje som ingrediens i fiskefôr. Det er også mer bærekraftig å lage fiskefôr med råvarer som er nærmere og som krever mindre landareal og sprøytemidler, enn å importere planteråvarer fra Sør-Amerika og Europa.

På miniseminaret om ernæringsbehov og nye fôrressurser på Aqua Nor, forteller Hans Kleivdal mer om nasjonal algepilot Mongstad.

Andreas R. Graven, Hans Kleivdal på pilotanlegget for mikroalgeproduksjon på Mongstad., Hans kleivdal mongstad Foto Andreas R Graven, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Hans Kleivdal på pilotanlegget for mikroalgeproduksjon på Mongstad.

DNA-sensorer kan oppdage sykdomsagenser tidlig
Marinbiolog og NORCE-forsker Thierry Baussant bruker avansert teknologi på en ny måte for tidlig påvisning av sykdomsagenser som kan påvirke fisk og ytre miljø.

- Basert på DNAet som finnes i en vannprøve (såkalt miljø-DNA) kan sensoren oppdage lakselus, amøbegjellesykdom og rømming av laks. Teknologien er ubemannet og kan fjernstyres fra kontoret. Data og informasjon fås i nærsanntid. På denne måten kan sykdom og rømming oppdages tidlig og det kan settes inn tiltak for å unngå større problemer, forteller Baussant.

Teknologien kalles Environmental Sample Processor (ESP) og er utviklet i USA ved Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), opprinnelig for å oppdage algeoppblomstring langs California kysten. Nå kan den altså brukes for å oppdage blant annet økt forekomst av lakselus og andre agenser for sykdommer, for eksempel amøbegjellesykdom, eller amoebic gill disease (AGD), som det også er viktig å oppdage tidlig i sykdomsforløpet for å bekjempe konsekvensene.
- Lakselus er et stort problem for oppdrettsnæringen, og det har blitt brukt mye kjemikalier i tillegg til andre alternative metoder for å redusere mengden lus på oppdrettslaks. ESP-teknologien kan føre til at nye sykdomsutbrudd oppdages tidligere enn i dag, og at næringen vil kunne redusere sine utgifter til kostbare medisiner og andre kjemikalier som brukes for å kontrollere sykdom/parasitter betraktelig, sier forskeren.

Thierry Baussant forteller mer om hvordan man kan oppdage disse sykdomsagentene ved hjelp av miljø-DNA samlet fra en enkelt vannprøve og ESP-teknologien, på miniseminar på Aqua Nor.

Metoder for dokumentasjon av plast i fisk
Forskere i NORCE har også undersøkt om plast er tatt opp i vevet i laks. - Dette er viktig for å dokumentere om det er kilder til plast i sjømat som kan overføres til mennesker, og om vi i så fall kan gjøre noe for å begrense dette. Det er også ekstremt viktig for å kunne si noe om plast i mat at vi har sensitive analysemetoder, sier Marte Haave.

NORCE-forsker Alessio Gomiero forteller mer om dette på Aqua Nor.

Teknologigjennombrudd som er viktig for næringen
Lars Ebbesson, NORCE, skal snakke om EU-prosjektet iFishIENCi – Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principles. Prosjektet går over 4 år og startet opp i desember 2018. Målet er digitalisering av oppdrettsnæringen med smarte foringssystem. Teknologigjennombruddet automatiserer foring av fisk, måler hvordan fisken har det og miljøet rundt. Forskerne skal også se på hvordan de kan gjenbruke slam til energi, biogass eller som nytt fôr.

Eivind Senneset, NORCE-forsker Lars Ebbesson., Thumbnail LZ56 E4 HT Lars, ,

Kilde:
Eivind Senneset

NORCE-forsker Lars Ebbesson.

Forskere fra NORCE bidrar på miniseminar

Miniseminar: Miljøutfordringer i lakseoppdrett - hvordan kan de løses?
- Effekter av lakselusmedisin på reker, ved Renée Bechmann, NORCE

Tid: onsdag 21. august, kl. 13:00-13:45
Sted : Forskningstorget/Research Plaza Stand A-125
Se også event på Facebook


Miniseminar: Miljøutfordringer i lakseoppdrett - hvordan kan de løses?
- SalmoDetect: Metoder for dokumentasjon av plast i fiskefilet, ved Alessio Gomiero, NORCE
Tid: onsdag 21. august, kl. 13:00 - 13:45
Sted: Forskningstorget/Research Plaza Stand A-125
Se også event på Facebook

Miniseminar: Hvordan sikre frisk fisk?
- Skånsom sykdomspåvisning ved hjelp av miljø-DNA, ved Thierry Baussant, NORCE
Tid: onsdag 21. august kl. 15:00-15:45
Sted: Forskningstorget/Research Plaza Stand A-125
Se også event på Facebook


Miniseminar: Ernæringsbehov og nye fôrressurser - laks og torsk
- Nasjonal Algepilot Mongstad, ved Hans Kleivdal, NORCE
Tid: torsdag 22. august, kl. 13:00-13:45
Sted: Forskningstorget/Research Plaza Stand A-125
Se også event på Facebook

Miniseminar: Nye muligheter fra havet
- Intelligent fish feeding through integration of enabling technologies and circular principles, ved Lars Ebbesson, NORCE
Tid: torsdag 22. august, kl. 15:00-15:45
Sted: Forskningstorget/Research Plaza Stand A-125
Se også event på Facebook

NORCE-seminar
NORCE arrangerer også eget seminar for å vise bredden av forskning på bærekraftig havbruk ved NORCE.
Velkommen til oss torsdag 22. kl. 09:00-12:00 på rom K-315 på Aqua Nor
Se også event på Facebook


Stands på forskningstorget
I tillegg til bidrag på miniseminarene deltar NORCE med stands på Forskningstorget i utstillingshallen i Trondheim Spektrum.

NORCE skal ha egen stand i hall A på standnummer A138. I tillegg deltar NORCE på standene til Det Marine Vestland (D345), Arktisk kunnskap (G702) og på Stiim Aqua Cluster sin stand (D345).

NORCE er tilstedet på flere stands under Aqua Nor:
Stand A-138, Forskningstorget (Hall A)
Stand D-345
, Det Marine Vestland (Hall D)
Stand G-702, Arktisk kunnskap (Hall G)

Torget åpnes offisielt 20. august som innledning til sju miniseminarer der forskere og bedrifter skal belyse aktuelle tema som lakselus, ny teknologi, fiskehelse, fôrressurser, markeds- og samfunnsspørsmål, miljøutfordringer og nye muligheter fra havet. Det vil også være et eget studentarrangement på Forskningstorget.Se hele programmet:
https://www.aqua-nor.no/program-2019-2/

Les mer om Aqua Nor