Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 15.01.2024
Oppdatert: 24.01.2024

Katrine Jaklin

På Arctic Frontiers i Tromsø samles internasjonale forskere, næringslivsrepresentanter og politikere for å diskutere muligheter og utfordringer i nordområdene. "Actions & Reactions" er tema for årets konferanse som arrangeres 29. januar - 1. februar.

Under Arctic Frontiers er de vitenskapelige presentasjonene fordelt på syv ulike temaer. NORCE-forskere har ledet arbeidet i programkomiteen for to av sesjonene.

Erfaringer fra lokal involvering i beslutningsprosesser

Klimaendringene og det grønne skiftet fører mange steder med seg vanskelige diskusjoner om ressursutvinning, arealbruk og naturvern. I sesjon 3 Empowering Arctic Citizens for Involvement in Decision-Making (part 1, 2 and 3) presenterer forskerne caser som synliggjør ulike strategier og erfaringer fra deltagelse i lokale beslutningsprosesser.

Inkludering av innbyggere og lokalsamfunn i beslutningstaking, planlegging og andre samfunnsaktiviteter anerkjennes som en viktig del av demokratiet. Arktis har i tillegg sine egne spesifikke utfordringer knyttet til lange avstander og spredt befolkning, men også det faktum at beslutninger angående Arktis ofte tas utenfor området.

I denne sesjonen legger forskerne frem erfaringer fra innbyggernes involvering i prosesser knyttet til klimatiltak, klimatilpasning, grønn energi og beskyttelse kontra industriell utvikling.

Digital tvilling av Arktis

En fullt fungerende digital tvilling av Arktis kan gi en sammenhengende, høyoppløselig og nesten sanntidsbeskrivelse av de fysiske, kjemiske, biologiske og samfunnsøkonomiske dimensjonene som påvirker klimaendringer i Arktis.

Fremskritt innen kunstig intelligens (KI), maskinlæring og superdatamaskiner vil gi en helt ny plattform for å utforme de mest effektive måtene å gjenopprette og beskytte Arktis på, samtidig som det utnytter grønne og blå utviklingsmuligheter.

Sesjon 6 Innovative Data Solutions: Applications of a Digital Twin and AI in the Arctic (part 1 and 2) utforsker AI-drevne innovasjoner – og innovasjonshull – knyttet til observasjon og modellering av Arktis, og hvilken innvirkning dette kan ha på en forsknings- og innovasjonsverdikjedene.

I tillegg deltar forskere fra NORCE i en rekke eventer. Se fullstendig oversikt under. Deler av hovedprogrammet streames for registrerte deltagere. Digital deltagelse er tilgjengelig.

NORCE-forskere på Arctic Frontiers

Mandag 29. januar 09:00-10:30, The Edge: Margarinfabrikken 1

Polar Fjord and Coasts: Interactions with Glaciers - Part 1

09:30 Agnes Weiner: Tracing changes in past biodiversity in the Arctic using ancient DNA

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Side event, mandag 29. januar 11:00-16:00, Radisson Blu Hotel

Springfart for Nord

1400 Jon Harald Kaspersen

Mandag 29. januar 13:30-15:00, The Edge: Margarinfabrikken 2

Observing Ice-Ocean-Atmosphere Interactions: Changes and Effects on Interannual to Centennial Timescales - Part 1

13:55 Edmond Hansen: Coupled sea ice thickness and ocean heat variability in the Barents Sea observed by long-term (2014-2020) observations.

14:05 Robert Ricker: Unlocking Arctic sea ice dynamics: daily drift-aware satellite-derived sea ice thickness maps.

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Mandag 29. januar 17:30-19:00, Framsenteret, Lysgården

Interdisciplinary Poster Session

Eirik Malnes: Sea ice presence, extent and duration in Hornsund, Svalbard in 2014-2023

Side event, tirsdag 30. januar 08:00-09:00, Tromsø rådhus

Paneldebatt: Mye sannhet, hva med forsoning? Tromsø kommunes rolle

Astrid Maria Cabrera

Tirsdag 30. januar, Rødbanken

Zero-akademiet (lukket arrangement)

09.00-11.30 Rundebord: Klima, miljø og bærekraftig næringsliv i Arktis

Moderator: Øystein Sørvig, Zero

Klima- og miljøutfordringer i Arktis, Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker, Norsk Polarinstitutt

Klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid, Kikki Flesche Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret

Nullutslipp i utlånsporteføljen ved Andreas Rostrup Martinsen, bærekraftsrådgiver, Sparebank1 Nord-Norge.

Sirkulærøkonomi som bidrag til bærekraftig næringsliv i nord, Anne Ingeborg Myhr, avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi, NORCE

Tirsdag 30. januar 09:00-10:30, The Edge: Margarinfabrikken 3

Empowering Arctic Citizens for Involvement in Decision-Making - Part 1

09:35 Helge Flick: Experiences from applying the DPSIR framework to 18 locations in the Nordic Arctic: The ArcticHubs DPSIR framework.

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Tirsdag 30. januar 15:45-17:15, The Edge: Arbeidskontoret 1

Empowering Arctic Citizens for Involvement in Decision-Making - Part 2

15:45 Vigdis Nygaard: Introduction from the session committee.

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Onsdag 31. januar 11:30-13:00, The Edge: Arbeidskontoret 1

Empowering Arctic Citizens for Involvement in Decision-Making - Part 3

11:45 Vigdis Nygaard: SLO, a relevant concept for cross-industry research?

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Onsdag 31. januar 16:00-17:30, The Edge: Arbeidskontoret 1

Innovative Data Solutions: Applications of a Digital Twin and AI in the Arctic - Part 1

16:00 Ryan Weber: Introduction from the session committee.
16:45 Jakob Grahn: Remote Sensing for Avalanche Prediction: Towards a Digital Twin of the Snowpack?

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Onsdag 30. januar 18:00-19:30, The Edge: Arbeidskontoret 1

Innovative Data Solutions: Applications of a Digital Twin and AI in the Arctic - Part 2

18:00 Ryan Weber: Introduction from the session committee.
18:25 Robert Ricker: Advancing Snow Science in Svalbard: A Journey towards a Digital Twin.
19:05 Panel discussion. Moderator: Rune Storvold. Panelists: Eirik Malnes (NORCE), Arnt-Børre Salberg, Lauren Decker, Johannes Röhrs.

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Onsdag 30. januar 18:00-19:30, The Edge: Arbeidskontoret 2

The Future Arctic Ocean and GoNorth Initiatives

1845: Øyvind Paasche, GoNorth – Securing new knowledge from the Arctic through national and international collaboration.

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Side event, torsdag 1. februar 11:00-12:30, The Edge: Arbeidskontoret 2

A New Arctic Energy Mix – at what Costs? The Finnmark Example

Anne Ingeborg Myhr

Streames på Tappin for registrerte deltagere.

Toppfoto: Jorn Eriksen/Unsplash