Unge marginaliserte pasienter med depresjon i allmennpraksis

Vi skal utforske livssituasjonen og mottatt hjelp hos 9 unge personer med depresjon som også har utfordringer med skole og arbeid. Vi vil intervjue dem om hjelpen de får fra fastlegen og andre. Vi vil også intervjue fastlegen og andre som har bistått de unge. Dette gir oss innsyn i samarbeid om depresjon og komplekse livssituasjoner.