Gå rett til innhold
<
<
Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

EERA CCS-JP har i forrige periode utarbeidet en arbeidsbeskrivelse (DoW)
som setter løpet frem mot 2030.
Alle de norske partnerne har vært aktive i dette arbeidet. Nå kommer det
vanskelige stykket forbi pilotfasen og inn i den utførende og industrielle
fasen for EERA CCS-JP. Det er meget viktig å markedsføre de norske
interessene inn i disse fora. Dette prosjektet ønsker å bidra til at minst en
til av samarbeidspartnerne blir fullt medlem av EERA CCS-JP, at vi verver
inn et nytt instituttmedlem som assosiert medlem, samt at vi verver inn et
industrimedlem.
Innenfor tidsrammen på tre år vil målene med prosjektet bli nådd ved aktiv
deltagelse i EERA CCS-JP.
Hvert av instituttene ønsker å gjøre følgende i dette prosjektet

  • Delta i to styringskomitémøter hvert år, vanligvis i juni og desember.
  • Delta på minst en workshop hvert år.
  • Forberede av prosjektdokumentasjon, inkludert løpende oppdatering av arbeidsbeskrivelsen, prioriteringene og leveransene til EERA CCS-JP.
  • Deltagelse på minst et møte i JP arbeidsgruppe.

Prosjektfakta

Navn

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.15 - 31.12.17

Prosjektmedlemmer

Lars Gunder Golmen
Arne Dugstad