Periodic table COLOURBOX17064464 1600
Illustrasjon: colourbox.com

Sporelementer i saliva

Prosjektet skal gi kunnskap om sporelementer i spytt hos friske individer uten tannfyllinger. Vi vil analysere sporelementer i spytt hos personer som ikke har noen tannfyllinger og bruke som referanseverdier ved klinisk utredning av pasienter med mulig allergi mot tannmaterialer (disse pasientene inngår ikke i forskningsprosjektet).