Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

Målet med studien var å kartlegge hvordan smerte blir håndtert og vurdert hos barn og ungdom på legevakten med følgende delspørsmål:

  • Hvordan vurderes smerten av pasienten selv, av pårørende og av behandlende lege på legevakt?
  • Er det forskjell i vurdering og håndtering av smerte mellom de ulike aktørene (barn, pårørende, lege)?
  • I hvilken grad brukes smertestillende midler?

Datainnsamling ble gjennomført ved Bergen legevakt høsten 2011.