Gå rett til innhold
<
<
Smarte innbyggere i smarte byer

Smarte innbyggere i smarte byer

Prosjektets mål er å øke innovasjonskraften i befolkningen, i næringslivet og i offentlig sektor. Bakgrunnen for målet er ny forskning utført av NORCE som viser at 11,5% av norske innbyggere bruker egne penger og fritid på å utvikle nye produkter og tjenester. Dette utgjør ca. 30.000 mennesker bare i Stavanger-regionen. Det gir et enormt tilfang av ideer, konsepter og prototyper som normalt går under radaren.

Smartbyen Stavanger har innbyggerinvolvering som strategi. Denne strategien har større muligheter for å bli realisert hvis smartbyen kobler seg til innbyggere som allerede er engasjert i innovasjoner. Riktig organisert kan disse innovatørene øke innovasjonskraften i smartbyen og regionen. Innovasjon på fritida kan altså øke potensialet for kommersielle produkter og tjenester i næringslivet og bidra til nye løsninger i offentlig sektor. Bedriftene i regionen kan få tilgang til nye ideer fra innbyggerne, som allerede er utprøvd i mindre skala.

Koblingen mellom innovative innbyggere og bedrifter/offentlig sektor kan bli en vinn-vinn-situasjon. Gitt det betydelige omfanget, er det viktig at kommunen får innsikt i hva og hvordan innbyggerne innoverer; de faktorer som potensielt fostrer innovasjon, samt hindringene for å kommersialisere innovasjonene.

In English

The project aims to increase the innovative capability of citizens, industry and the public sector. New research from NORCE finds that 11.5% of Norwegians spend their own money and time developing new products and services. This amounts to approximately 30,000 people in the Stavanger region alone, and an enormous source of ideas, concepts and prototypes that normally fly under the radar.

Citizen involvement is a key strategy for Smart City Stavanger. This strategy is more likely to be realized if the Smart City program links up with citizens already engaged with innovations. If wisely organized, these innovators can increase the innovative capacity of the Smart City and the region. Household innovation may increase the potential of commercial products and services in industry and contribute to new solutions in the public sector. Businesses in the region may access new ideas emanating from private citizens which have already been tested on a small scale.

The link between innovative citizens and industry as well as the public sector may become a win-win situation. It is important for the municipality to gain insight into what and how the citizens innovate, the factors which may potentially foster innovation, as well as the obstacles limiting the commercialization of these innovations.

Prosjektfakta

Navn

Smarte innbyggere i smarte byer

Status

CONCLUDED

Periode

06.11.19 - 01.11.22

Totalt budsjett

4.072.000 NOK

Finansiering

Regional Research Fund Western Norway

Prosjektmedlemmer

Martin Gjelsvik
Harald Sævereid
Gunnar Crawford
Lene Klovning
Merete Hermansen Jonvik