Gå rett til innhold
<
<
PRESTIIS - Predikere stress hos laks

PRESTIIS - Predikere stress hos laks

Industriell produksjon eksponerer fisk for stress i forbindelse med transport, vaksinasjon, medisinsk- og mekanisk behandling, håndtering og ulike miljøforhold i oppdrettslokalitetene. Slike belastninger kan redusere fisken’s evne til å håndtere stress. En tilstand som kan resultere i redusert velferd og helse med potensielt tap av fisk, redusert effektivitet og redusert lønnsomhet i produksjonen.

Det er derfor behov for en pålitelig og kostnadseffektiv test som viser evne til stressmestring hos oppdrettslaks. En slik test gir oppdrettssektoren nødvendig informasjon for å forbygge negative konsekvenser for velferd hos fisk. PRESTIIS er en nyutviklet stresstest som gjennom et sett biomarkører indikerer hvordan fiskens tilstand er med tanke på å tåle stress fra operasjoner i produksjonsprosessen. I dette pågående prosjektet vil vi validere og avgrense ytelsen til PRESTIIS, ved å analysere et høyt antall individer og flere scenarioer for å oppnå tilstrekkelig statistisk effekt. Ta kontakt med Monica Lislerud for mer informasjon om dette prosjektet.

Hovedresultatet fra dette prosjektet er utvikling og kommersialisering av et predikativt dyrevelferdsverktøy, PRESTIIS, i akvakulturproduksjon. PRESTISS har potensial til å påvirke inntektsstrømmen for genteknologiselskaper, ved å gi informert bistand til eksperter og oppdrettere i deres beslutninger angående påvirkning og tidspunkt for operasjonelle stressfaktorer. Dette vil til syvende og sist føre til bedre fiskevelferd og dermed redusere tap for oppdretterne, noe som gir høyere inntekter.

Prosjektet er et samarbeid mellom VIS, UiB, NORCE og NCE Seafood. Prosjektperiode 2020-2023.

Kontaktperson

Tom Ole Nilsen

Forsker I - Bergen

tnil@norceresearch.no
+47 56 10 74 30

Prosjektfakta

Navn

PRESTIIS - Predikere stress hos laks

Status

Periode

01.01.20 - 31.12.23

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

Vestlandets innovasjonsselskap AS

Samarbeidspartnere

VIS, UiB, NORCE and NCE Seafood