Gå rett til innhold
<
<
Pasientforløp hos eldre med hoftebrudd

Pasientforløp hos eldre med hoftebrudd

Bakgrunn: Hvert år får ca 9000 personer i Norge et hoftebrudd, ca 90% av bruddene er primære. Etter operasjon trenger de fleste pasienter rehabilitering i form av hjemmebaserte tjenester eller helseinstitusjon. Tilgjengelige helsetjenester varierer melom ulike kommuner.

Formål: Kartlegge pasientforløp i fht behandling og endepunkter gjennom det første året etter hoftebrudd. Delmål: 1)Undersøke sammenheng mellom ressurser på kommunalt nivå og endepunkter på individnivå. 2) Undersøke sammenheng mellom geografisk nærhet til sykehus (sentralitet) og nasjonale kvalitetsindikatorer.

Prosjektfakta

Navn

Pasientforløp hos eldre med hoftebrudd

Status

CONCLUDED

Periode

01.09.13 - 31.12.17

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Sabine Ruths
Siren Haugland
Stein Atle Lie
Lars B. Engesæter