Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Hva gjør vi

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Den er et supplement til den allerede eksisterende ph.d.-utdanningen ved de medisinske fakultetene, og vil gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. I tillegg til å tilby kurs som kan inngå i den valgfrie delen av ph.d.-opplæringen, legger skolen vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant annet gjennom samlinger, nettbaserte møter og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.

Forskerskolen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Uni Research Helse, NTNU og Universitetet i Tromsø. Forskerskolen ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd frem til 2020. Elin Olaug Rosvold (UiO) er leder. Ved AFE-Bergen og UiB er Stefan Hjørleifsson (vitenskapelig koordinator) og Sabine Ruths (leder av styringsgruppen) involvert i forskerskolen.

Oppdatert: 12.10.18