nb

<
<
Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Den er et supplement til den allerede eksisterende ph.d.-utdanningen ved de medisinske fakultetene, og vil gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. I tillegg til å tilby kurs som kan inngå i den valgfrie delen av ph.d.-opplæringen, legger skolen vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant annet gjennom samlinger, nettbaserte møter og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.

Forskerskolen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre, NTNU og Universitetet i Tromsø. Forskerskolen ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd frem til 2021. Anja Brænd (UiO) er leder. Ved AFE-Bergen og UiB er Stefan Hjørleifsson (vitenskapelig koordinator) og Sabine Ruths (medlem av styringsgruppen) involvert i forskerskolen.

Periode: 01.01.13 – 31.12.21

Lenke til program for årets MEDFORM-kurs som arrangeres 15-17 september i Bergen

Oppdatert: 03.08.20

Prosjektfakta

Navn

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Status

Periode

13.08.22 - 13.08.22

Prosjektets hjemmeside

www.med.uio.no/helsam/forskning/doktorgrad-karriere/forskerskoler/nafalm/