nb

<
<
Medisinsk uforklarte plager og symptomer - utfordringer og strategier i førstelinjen

Medisinsk uforklarte plager og symptomer - utfordringer og strategier i førstelinjen

Hjelpsomme strategier for allmennleger i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

Målsettingen med dette prosjektet var å kartlegge og sammenfatte eksempler fra norske allmennleger på konkrete strategier som de selv har opplevd som meningsfylte i møte med pasienter med ulike MUPS-tilstander. Vi gjennomførte tre fokusgruppeintervjuer med tilsammen 24 allmennleger. De tre resultatkategoriene var 1) Helhetlig gjennomgang av sykehistorie og funn som grunnlag for dialog, 2) Konkret beskrivelse og utveksling av symptom- og diagnoseforståelse og 3) Å tørre å begi seg ut på en forklaring og skape en felles fortelling med pasienten. Resultatene viser at norske allmennleger bruker konkrete, jordnære strategier i konsultasjoner med pasienter med MUPS. Deling av slike hjelpsomme strategier med kolleger i et fagområde hvor frustrasjon og avmakt ofte forekommer, kan inspirere allmennleger til å utvikle bærekraftig oppfølging av pasienter med MUPS.

Prosjektleder Aase Aamland (AFE). Prosjektmedarbeidere: Anette Fosse (AFE), Eline Ree (Stress, helse og rehabilitering), Eirik Abildsnes (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB) og Kirsti Malterud (AFE).

Prosjektet var finansiert av Eckbos Legat.

Prosjektperiode: 01.11.15 - 31.07.17

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær

Målsettingen med prosjektet var å utvikle ny kunnskap om pasienter med MUPS og sykefravær, med særlig fokus på allmennlegens rolle. I tre empiriske studier ble følgende tre problemstillinger undersøkt: 1) Hva sier forskningslitteraturen om faktorer som er forbundet med sykefravær hos pasienter med MUPS? 2) Hvordan er konsultasjonsprevalens, symptommønster, yrkesdeltakelse og konsultasjonstiltak for pasienter med persisterende

MUPS i norsk allmennpraksis? og 3) Hva slags marginaliseringserfaringer gjør pasienter med MUPS i forbindelse med langtidssykmelding? Studiene viste at pasienter med persisterende MUPS er blant de vanligste pasientgrupper i norsk allmennpraksis, og at allmennlegen kan ha en viktig, støttende rolle for langtidssykmeldte pasienter med MUPS som motvirker ytterligere marginalisering. Videre viste ingen intervensjonsstudier i allmennpraksis å påvirke sykefraværet for pasienter med MUPS. Det eksisterer både likheter og mangfold blant pasienter med MUPS i forhold til demografi, psykiatrisk komorbidtet og yrkesdeltakelse. Allmennlegenes hyppigste tiltak i konsultasjonen for pasientgruppen er støttesamtaler. Resultatene dannet grunnlag for avhandlingen «Medisinsk uforklarte plager og symptomer og sykefravær – Allmennlegens rolle». Lenke til BORA

Prosjektet var finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg og Allmennmedisinsk forskningsfond.

Ph.d.-prosjektperiode: 01.08.10 - 31.12.14

Oppdatert 12.10.18

Prosjektfakta

Navn

Medisinsk uforklarte plager og symptomer - utfordringer og strategier i førstelinjen

Status

Pågående

Periode

01.11.15 - 31.07.17

Finansiering

Eckbos Legat, Allmennmedisinsk forskningsutvalg og Allmennmedisinsk forskningsfond.

Prosjektmedlemmer

Anette Fosse
Kirsti Malterud