Gå rett til innhold
<
<
Levekårskartlegging i Fjell, Øygarden, Sund og Askøy kommuner

Levekårskartlegging i Fjell, Øygarden, Sund og Askøy kommuner

Internasjonale og norske studier har dokumentert negative sammenhenger mellom levekår og barns utvikling og helse, og andre områder av barns liv, som deres sosiale relasjoner, trivsel på skolen, optimisme rundt egen fremtid, deltagelse i fritidsaktiviteter, og kosthold og mosjon. I Levekårsundersøkelsen i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden vil vi i samarbeid med kommunene kartlegge familier og skolebarns levekår, og se disse levekårene i sammenheng med barnas helse, kosthold, skolefungering, og deltagelse i ulike arenaer i samfunnet. Studien vil ta utgangspunkt i en elektronisk spørreskjemaundersøkelse som vil distribueres til foresatte og barn i 5.-10. klasse i de deltagende kommunene. Det er viktig med detaljert kunnskap om barns levekår på kommunalt nivå, ettersom dette kan gi retning og bidrag til kommunale initiativ for å bedre barns levekår, og være et viktig hjelpemiddel i planlegging og evaluering av innsatser i regi av kommunen.

Prosjektfakta

Navn

Levekårskartlegging i Fjell, Øygarden, Sund og Askøy kommuner

Status

Aktiv

Periode

01.10.16 - 01.01.27

Finansiering

Fjell municipality, Askøy municipality

Prosjektmedlemmer

Hilde Sakariassen