Gå rett til innhold
<
<
Identifikasjon og forbedring av elektriske forhold i smelteovner (SAFECI)

Identifikasjon og forbedring av elektriske forhold i smelteovner (SAFECI)

Design og drift av metallurgiske smelteovner er gradvis blitt forbedret basert på industriell erfaring, forskning,moderne prosesstyring, nye og/eller forbedrede målinger, osv. Prosessene er imidlertid svært kompliserte, og mangeforhold er ikke tilstrekkelig forstått. I det indre av en smelteovn kan temperaturen være over 2000 °C, og det er derforsvært vanskelig å kunne få gode målinger av tilstanden i dette viktige området.En metallurgisk prosess kan kreve svært mye energi. Energien tilføres normalt ved at kraftig elektrisk, tre-fase strøm,gjerne over 100 000 A, sendes gjennom ovnen. Strømbanene i ovnen er avhengig av elektrisk ledningsevne tilråvarene, delvis reagert materiale, og ferdig produsert metall i ovnen. Dette gir en sterk vekselvirkning mellomelektrisk strømfordeling, temperaturfordeling og kjemiske reaksjoner.Gjennom et kompetanseprosjekt, "Electrical Conditions and their Process Interactions in High TemperatureMetallurgical Reactors (ElMet)", har vi fått verdifull, ny innsikt. I et nytt prosjekt tas dette videre, med sikte på åetablere metodikk for å indentifisere indre elektrisk tilstand (strømbaner, mm.). Prosjektet vil anvende matematiskmodellering, kombinert med målinger. Basert på ElMet-prosjektet har vi vist at det vil være behov for både nye/forbedrede modeller og nye målinger (i tillegg til eksisterende prosessdata).Hvis vellykket, vil prosjektet etablere verktøy for å kunne identifisere, og kontrollere, elektriske forhold i smelteovner.Forbedringer vil direkte lede til en mer stabil produksjonsprosess, bedre fordeling av tilført energi i ovnen, og bedrevirkningsgrad (redusert kWh/kg produkt); med tilhørende reduksjon i energiforbruk.

Prosjektfakta

Navn

Identifikasjon og forbedring av elektriske forhold i smelteovner (SAFECI)

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 31.12.25

Totalt budsjett

19.090.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Damiano Varagnolo
Merete Tangstad