nb

<
<
Hvorfor ble jeg fastlege?

Hvorfor ble jeg fastlege?

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og er grunnsteinen i den norske helsetjenesten. Befolkningen har rangert ordningen blant de beste offentlige ordningene i landet, og allmennleger i Norge har i tidligere studier rapportert høy tilfredshet med egen arbeidssituasjon. Arbeidstid og oppgavemengde har imidlertid økt betydelig, særlig i løpet av årene siden samhandlingsreformen (2012), og rekrutteringen til allmennmedisin er sviktende. Likevel fremstår allmennlegene i diskusjoner på sosiale media, i kronikker og i intervju som svært motiverte, og med en sterk profesjonell identitet.

Vårt mål med dette prosjektet er å beskrive motivasjonsfaktorer som oppleves viktige ved valg av allmennmedisin som spesialitet og undersøke hvilken betydning disse motivasjonsfaktorene har for allmennlegers opplevelse av arbeidshverdagen.

Våre empiriske data består av tekster i form av skriftlige svar fra et åpent spørsmål til deltakere på en lukket facebookgruppe for allmennleger. Data analyseres ved hjelp av systematisk tekstkondensering (STC). Funnene fortolkes i lys av arbeidspsykologiske teorier om kall som jobbmotivasjon.

Inga Marthe Grønseth (allmennlege i spesialisering) er AFU-stipendiat i prosjektet, med Kirsti Malterud som hovedveileder og Stein Nilsen som medveileder.

Oppdatert: 04.06.19

Prosjektfakta

Navn

Hvorfor ble jeg fastlege?

Status

Pågående

Periode

01.12.17 - 31.12.19

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Prosjektmedlemmer

Kirsti Malterud
Inga Marthe Grønseth