Gå rett til innhold
<
<
Greenland ice sheet evolution and stability

Greenland ice sheet evolution and stability

, Luisa Poto, Ole Zeising via, GREASE Picture NORCE, ,

Luisa Poto, Ole Zeising via

Grønlandsisen er en av de største bidragsyterne til havnivåstigning i dag, og forventes å fortsette å miste masse i fremtiden under økende arktisk oppvarming. Havnivåstigning truer folks leveområder, livsvilkår og infrastruktur. Derfor er det ytterst viktig å redusere usikkerheten i beregningene av fremtidig havnivåbidrag fra Grønlandsisen.
Forskningsprosjektet GREASE har to hovedmål, som tar for seg isens kortsiktige og langsiktige respons på klimaendringer. Det første målet er å bestemme øvre grenser for hastigheter på havnivåbidrag fra Grønlandsisen fram til 2050, 2100 og 2150. Resultatene vil danne grunnlag for planer for beskyttelse av byer og infrastrukturer i kystområder over hele verden. Det andre målet er å finne klimaendringssenarioer som fører til en stabilisering av Grønlandsisen fram til 2500. Dette vil bidra til evaluering av globale utslippsmål for å unngå et betydelig tap av Grønlands isdekke. Prosjektet vil utvikle og bruke nye modelleringsteknikker for å studere isdekkets utvikling knyttet til fremtidige klimaendringer. Den vil kombinere prosessforståelse og detaljert informasjon fra ulike is- og klimamodeller.

Luisa Poto, Ole Zeising viaimaggeo, , GREASE Picture NORCE, ,

Kilde:
Luisa Poto, Ole Zeising viaimaggeo

Kontaktperson

Heiko Goelzer

Forsker I - Bergen

heig@norceresearch.no
+47 56 10 75 19

Prosjektfakta

Navn

Grønlandsisens utvikling og stabilitet (GREASE)

Status

Aktiv

Periode

01.10.21 - 30.09.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

11.220.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer