Bruk av munnbind og postoperativ infeksjonsrisiko ved sutur av sår på legevakt

Reduserer buk av munnbind ved sying av sårskade antall infeksjoner etter syingen. pasienter som kommer til såravdelingen ved Skdapolikinikken, Helse Bergen inndelse helt tilfeldig i to gupper: Munnbind brukes ved sying av sår, eller munnbind brukes ikke. Om det er blitt infeksjon i såret avgjøres enten nå stingene fjernes eller ved telefonkontakt med pasienten.