nb

<
<
Bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Kartlegging av omfang og bruk

Bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Kartlegging av omfang og bruk

Prosjektfakta

Navn

Bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Kartlegging av omfang og bruk

Status

CONCLUDED

Periode

21.12.20 - 30.04.21

Prosjektmedlemmer

Hans Olav Bråtå
Nils Johan Aarsæther