Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser 

Målet med prosjektet er å få kunnskap om aktuelle boligløsninger for personer med rus- og psykiske lidelser, samt tjenestetilbud knyttet til mestring av boforholdet. Vi ønsker kunnskap om hvordan ulike boligtilbud organiseres og administreres, og hvilke utfordringer som er knyttet til dette.