Gå rett til innhold
<
<
Barn med ADHD vansker - evaluering av et foreldreveiledningstiltak basert på De Utrolige Årene

Barn med ADHD vansker - evaluering av et foreldreveiledningstiltak basert på De Utrolige Årene

Prosjektet skal evaluere et konkret tiltak som er rettet mot foreldre med barn som har ADHD vansker. Foreldreveiledningstiltaket er en del av programserien De Utrolige Årene (DUÅ) hvor det er utdannet egne DUÅ veiledere med helsefaglig bakgrunn. Veilederne er ansatt ved BUP I Helse Bergen. Tiltaket er ikke tidligere evaluert for norske forhold, men Center for ADHD I Århus, Danmark har utført slik evaluering og vil være en nyttig samarbeidspart for denne studien. Med økt kunnskap om ADHD vansker og hvilke implikasjoner det kan gi, blir det lettere å støtte foreldrene og gi dem bedre utbytte av foreldreveiledningen. Parallellt vil veilederne få nyttig tilbakemelding om hva som fungerer og hva som bør tilpasses av konkrete elementer I tiltaket. DUÅ er et velkjent program som I over 20 år har tilbudt foreldreveiledning I ulike kommuner og BUPer I Norge. I de senere år har det vært økende focus på de barna som har ADHD vansker og hvor foreldre har behov for mer skreddersydd materiale.

Prosjektfakta

Navn

Barn med ADHD vansker - evaluering av et foreldreveiledningstiltak basert på De Utrolige Årene

Status

Aktiv

Periode

31.01.20 - 31.12.23

Prosjektmedlemmer

Anne Marita Milde
Monica Sture
Bjørn Brunborg