Artikkelkompaniet

Hva gjør vi

Artikkelkompaniet organiserer felles gjennomgang av tekster som kan ha betydning for alle allmennmedisinske forskere, uansett forskningstema.

Hvorfor er dette viktig

Utvalgte artikler kan bidra til å skape et felles grunnlag på tvers av de konkrete forskningsprosjektene i AFE. Vi ønsker ikke å bruke forskernes egne artikler, heller ikke empiriske artikler om de ulike forskningstemaene, men tekster man har kommet over innen sitt interessefelt og som er såpass grunnlagspreget at den handler om noe som alle i AFE kan ha nytte av å lese og diskutere. Fokus er ikke metode, men teori og ideer.

Mål

Alle i AFE får velge artikkel på omgang. Artikkelen presenteres i en fem minutters introduksjon før felles diskusjon.

Har du spørsmål eller innspill, kan du gjerne ta kontakt med Knut Erik Emberland Knut.Erik.Emberland@uib.no ved AFE Bergen.

Lenke til listen over artikler vi har gjennomgått hittil, finner du her

Oppdatert: 06.01.2020