Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur. Et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Norut (NORCE), finansiert av RFF Nord. Samarbeidspartnere har vært Senter for omsorgsforskning /NTNU, Senter for omsorgsforskning / UiT Norges Arktiske