Kunst som deling, delingens kunst er et forskningsprosjekt om samtidskunstfeltet i Norge etter 2010. Gjennom et utvalg kunstneriske og kuratoriske praksiser, i tillegg til kunstneriske formidlingsarbeid, beskrives og analyseres nye samarbeidsformer,