<
<
Vivian Midtbø

Vivian Midtbø

Forsker III

vmid@norceresearch.no
+47 56 10 72 60
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Vivian Midtbø

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Vivian Midtbø

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Små tiltak kan føre til ei meir hensiktsmessig bruk av ressursane ved legevakta

Aktuelt

Covid-19 påverkar aktiviteten i legevakt

Aktuelt

Legevaktindeks- ny og vidareutvikla versjon av Telefonråd

Aktuelt

Digital versjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp