Tom Rune Lauknes

Seniorforsker
Mobil: +47 918 58 817
Epost: tlau@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Publikasjoner