Svenn Anton Halvorsen

Sjefsforsker
Mobil: +47 480 29 918
Epost: svha@norceresearch.no
Kontoradresse: Tordenskjolds gate 9, 4. etg., 4612 Kristiansand, Norway
  • Avdeling
    Teknologi