Gå rett til innhold
<
<
Stian

Stian Brosvik Bayer

Seniorforsker

stba@norceresearch.no
+47 51 87 56 11
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Bayer har 14 års erfaring som forsker i instituttsektoren, og har jobbet bredt innen samferdselsfeltet. Av særlig relevant erfaring har han gjennomført RVU Haugalandet 2011 og 2017, RVU Dalane 2017 og RVU Oslo 2013 og 2017, der siste hadde fokus på endringer i sykkelbruk. Han holder for tiden på å fullføre en doktorgrad der han studerer etterspørselseffekter av bomringer ved innføring og endring. Dette arbeidet legger opp til omfattende analyser av de nasjonale reisevaneundersøkelsene (NRVU), der han har etablert en analysefil med vekter som gjør det mulig å sammenligne 2013/14-undersøkelsen med de kontinuerlige undersøkelsene fra 2016 og utover. Han deltar også som prosjektmedarbeider i et større samarbeidsprosjekt «Komparative studier av bymiljøpakker og mobilitet på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim», der han hovedsakelig bistår med analyser av NRVU og trafikkdata fra tellepunkt og kollektivtransport.

Stian Brosvik Bayer

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Stian

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter