Gå rett til innhold
<
<
Ray

Ray Pritchard

Forsker II

rpri@norceresearch.no
+47 51 87 51 32
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Samferdselsforsker i NORCE Helse og samfunn gruppen Klima, Miljø, Bærekraft. Bakgrunn som sivilingeniør innen bygg og bærekraft. Doktorgrad innen transportplanlegging fra NTNU.

Kompentanseområder: reisevaneundersøkelser, aktiv mobilitet (gåing og sykling), areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, nettverksanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS).

Liste over vitenskapelige publikasjoner:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8438-7112
Ray Pritchard

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Ray

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter