Ray Pritchard

Ray Pritchard

Forsker III
Telefon: +47 51 87 51 32
Epost: rpri@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Samferdselsforsker i NORCE Samfunn gruppen Klima, Miljø, Bærekraft med bakgrunn som sivilingeniør innen bygg og bærekraft. Doktorgrad innen transportplanlegging fra NTNU.

Kompentanseområder: reisevaneundersøkelser, aktiv mobilitet (gåing og sykling), areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, nettverksanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS).

Liste over vitenskapelige publikasjoner:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8438-7112