Jan Tveranger

Seniorforsker
Telefon: +47 56 10 71 44
Epost: jatv@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Publikasjoner