Gå rett til innhold
<
<
Hege

Hege Indresand

Seniorforsker

hein@norceresearch.no
+47 930 46 480
Jon Lilletuns vei 9 H, 3. et, 4879 Grimstad

Søken etter dypere forståelse om hvordan jorda vår fungerer og hvordan vi skal leve mest mulig bærekraftig har styrt mesteparten av Hege Indresands liv. Utdanning innen Miljøvitenskap og analytisk kjemi ble således retningen i videreutdanning. Etter miljøvernsstudier på Stockholm Universitet gikk veien videre til bachelorstudier ved University of Redlands i California, USA som endte med en PhD ved University of California, Davis (USA) i 2008.

I doktorgradsarbeidet forsket Indresand på nye sanntids målinger innen kjemisk analyse av svevestøv i atmosfæren, og gjør det forsatt. Siden 2013 har hun vært i NORCE på Sørlandet i Norge, og flyttet sitt fokus over til svevestøvproblematikk i industri. De siste årene har hun jobbet i flere prosjekter som bidrar til å forstå og dokumentere utslipp fra prosessindustrien, bl.a. smelteverk, kjemisk prosess, og gruver, slik at selskapene ytterligere kan jobbe med å redusere utslippene sine. En av kunnskapsbarrierene er å forstå sammenhengen mellom utslippens påvirkning i nærmiljøet rundt industrien og stedets topografi, vær og vind. Selve målet med forskningen er å kunne rigge riktige målekampanjer og målesystemer i nåtid slik at industrien kan følge med hele tiden i forhold til sin egen prosess, og også styre eller forandre prosessen mot reduksjon. Indresand har stor praktisk erfaring med målinger av forurensning i omgivelsesluft.

Hun har sterk kompetanse på forvaltning av luftkvalitet og utslipp innenfor hele verdikjeden som omfatter lover og forskrifter samt målemetodikk på luftforurensning. Indresand har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen fagfeltet. Indresand deltar aktivt i Bedre Byluft Forum (Vegdirektoratet, Miljødirektoratet) og Miljøforum (Norsk Industri, Miljødirektoratet), og er i styringskomiteen til NKS Norwegian X-ray Conference på 8. året. Indresand er aktiv forsker i SFI’en Metal Production (NTNU/Sintef). Indresand har også vært aktiv i Tekna fagorganisasjonen siden 2013, som tillitsvalgt i NORCE en rekke år og sitter i Vest-Agders avdelingsstyre. Indresand var ansattvalgt representant i styret til NORCE under oppstarten, og er nå vara.

Hege Indresand

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

DARWIN

Mer info om Hege

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter