Espen Jettestuen

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 56 75
Mobil: +47 932 19 697
Epost: esje@norceresearch.no
Kontoradresse: Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Espen Jettestuen har en dr. scient. i faste stoffers fysikk fra Universitetet i Oslo. Hans forskerinteresser er innenfor komplekse systemers fysikk, og i særdeleshet vekst av overflater, reaktiv transport, en- og flerfasestrømning, transport i porøse medier og bruddmekanikk. Han har jobbet både som bruker og utvikler av numeriske metoder for vitenskapelig modellering.

Publikasjoner