Gå rett til innhold
<
<
Erlend Randeberg

Erlend Randeberg

Seniorforsker

erra@norceresearch.no
+47 51 87 50 76
+47 936 22 917
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Erlend Randeberg

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Brønnoperasjoner og risikostyring

Mer info om Erlend Randeberg

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
In-line characterization of cement slurry - towards automated cementing operation – 2022
Viscosity and friction pressure measurements of fiber suspensions – 2022
Dynamic repositioning in floating wind farms – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Micro-Sonde Well Logging System; a Novel Method for Along-Well Measurements – 2019
GeoWell - Innovative Materials and Designs for Long-life High-temperature Geothermal Wells – Oil, Gas 2018
A Traction Tool for Liners and Sand Screens – 2017
Technology Roadmap for Geothermal Hard Rock Drilling – 2016
Long Reach Well Concept – 2016
Vestlandet som ledende miljøvennlig energiregion – Handelshøyskolen BI 2008
Measurement of minimum ignition energies of dust clouds in the < 1 mJ region (submitted) – Combustion and Flame 2007
Measurement of minimum ignition energies of dust clouds in the &lt; 1 mJ region – Journal of Hazardous Materials 2007
Electrostatic spark ignition of sensitive dust clouds of MIE < 1 mJ – Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2007
NOU 2007:8. En vurdering av særavgiftene: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 1. desember 2006. Avgitt 22. juni 2007. – Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning 2007
Initiation of dust explosions by electric spark discharges triggered by the explosive dust cloud itself – Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2006
A new method for generation of synchronised capacitive sparks of low energy – Journal of Electrostatics 2006
Energy for Norwegian greenhouse industry – Use of natural gas as energy source and for CO2 supply – Bioforsk Vest 2006
Se alle publikasjoner på Cristin