Anne Katrine Normann

Seniorforsker
Mobil: +47 971 59 069
Epost: anno@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway
  • Avdeling
    Samfunn