André Kjellstrup

Ingeniør Drone
Mobil: +47 466 81 795
Epost: ankj@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway
  • Avdeling
    Teknologi