Gå rett til innhold
<
<
<
Filmer om vår historie

Filmer om vår historie

Historie

Publisert: 11.06.2024
Oppdatert: 17.06.2024

NORCE er et ganske ungt forskningsinstitutt med en lang historie. Vi har gravd litt historien vår for se hvordan den henger sammen med det vi holder på med i dag. Det har blant annet resultert i disse tre filmene om forskningen på klima, energi og teknologi:

Klimaforskning

Den kunnskapen om klimaendringer som NORCE har bidratt til gjennom over 100 år med forskning, er formidabel. Historien begynner på Nordoplen i en kamp mot naturkreftene på 1920-tallet. Mens Roald Amundsens polarskute «Maud» lå fastlåst i isen i over tre år, gjorde NORCEs egne polarhelter Odd Dahl og Harald U. Sverdrup, utallige observasjoner og samlet data om temperatur, vann, is og klima. Kun noen år tidligere, i 1917, skjedde annen hendelse som skulle få stor betydning for klimaforskningen i Bergen, Norge og NORCE. Vilhelm Bjerknes kom til Bergen for å etablere og lede Bergensskolen i meteorologi ved Geofysisk institutt.

Bjerknes og kollegene la grunnlaget for moderne værvarsling og klimaforskning som vitenskap. I ånden fra pionerene har det vokst fram et sterkt klimaforskningsmiljø i Bergen. Denne utviklingen kulminerte med etableringen av Bjerknessenteret, som i år 2000 var blant de første i Norge som ble tildelt bevilgningen Senter for fremragende forskning.

I dag er NORCE en viktig partner i Bjerknessenteret. Forskningen vår hjelper politikere og myndigheter med å iverksette riktige og effektive klimatiltak.  Vi har et sterkt internasjonalt miljø med eksperter innen mange felt, ikke minst avansert klimamodellering.

Energiforskning

Historien vår innen energiforskningen går helt tilbake til etableringen av Chr. Michelsens Institutt i 1930 og ansettelsen av polfareren og oseanografen Harald Sverdrup. Senere kom Odd Dahl som blant annet konstruerte atomreaktorene på Kjeller og i Halden.

Da oljealderen kom på 1970-tallet ble miljøene i Stavanger ved Rogalandsforskning sentrale i utvikling av ny bore- og brønnteknologi. I vår fullskala borerigg utviklet vi nye metoder mens vi bygget et stort miljø rundt økt utvinning. I Bergen utviklet vi avansert flerfaseteknologi –gjennom Uni Research CIPR fikk vi Norges første SFF for petroleum.

I dag NORCE utvikler vi avanserte teknologiske løsniger som skaper verdier for samfunnet og industrien. Og som samtidig reduserer miljøpåvirkningen og utslipp av klimagasser.

Teknologiutvikling

Vi var der da Norge gikk inn i romalderen, på Andøya sensommeren 1962. Da ble den første europeiske raketten som skulle studere den polare ionosfæren og nordlyset, skutt opp. Siden da har vi vært sentrale i en rivende utvikling av teknologiske løsninger for observasjoner og overvåkning.

Vi var tidlig ute med satellittfjernmåling, og er en pådriver i utviklingen av kunnskapen om alt som skjer i Arktis. Vi overvåker blant annet vegetasjon, snødekke, is, havstrømmer, og permafrost. Vi utvikler også avanserte maskinlæringssystemer for endrings- og objektdeteksjon, som for eksempel snøskred.

Vår forskning sørger også for avanserte tjenester basert på måledata fra radarsatellitter. Da INSAR ble lansert av NGU i 2018, var Norge første land i verden med landsdekkende gratis tjeneste for å overvåke bevegelser i grunnen og infrastruktur.

Vi har gjennom en årrekke vært en tungvekter innen droner. I 2005 fikk vi tillatelse til å fly droner utenfor synsvidde. Vi har operert droner på begge polene, og på toppen av Grønland. Vi har også etablert oss som et av Norges fremste miljø på utvikling av selve droneteknologien.

I NORCE har vi bygd ekspertise og levert viktig kunnskap helt siden 1930 - og det har vi tenkt å fortsette med!